tr:Çekirdek

From EvaWiki
Jump to: navigation, search
Rebuild of Evangelion sürekliliğindeki çekirdekler için lütfen bakınız: Çekirdek (Rebuild).
21 C122 compiled-from-yao.jpg

"Bana olaydan bir gün önce döndüğünü söylemiştin. Araştırmanla geri dönmen bir tesadüf mü?"
Bu makale, doğrulanmış kaynak veya iddia içermeyen orijinal araştırmalar içermektedir.
Lütfen bu konuyu tartışma sayfasında tartışın..

FGC 01 C020.jpg

Bir resim bin kelimeye bedeldir derler...
Bu makale, içinde tartışılan bazı öğeleri göstermek ve çorak, sıkıcı bir metin arazisi olmasını önlemek için (daha fazla) görsele ihtiyaç duyuyor.
Lütfen bu konuyu tartışın, veya sayfayı düzenlemeye başlayın..

Açılış sekansında görülen çekirdek

Çekirdek (コア, koa)[1], havarilerin ve Evangelionların sahip olduğu, varlığın ruhunu ve mevcut olduğunda S² Motorunu içeren kırmızı, küresel bir organdır.[Kaynak Gerekli]

Özellikleri

Çekirdek (tipik olarak) havariler ve Evaların tek hayati noktasıdır. Yeterince hasar görmedikçe, bu varlıklar gerçekten ölmeden aşırı miktarda hasar alabilirler. Bir S² Motoruna sahip olmayan Evalarda, çekirdek hâlâ birincil güç organı olarak hizmet eder,[Kaynak Gerekli] ancak bir S² Motoru olmadan yalnızca sınırlı güç sağlama yeteneğine sahiptir.[Kaynak Gerekli]

Çekirdek çok serttir ve hasara karşı biraz dirençlidir, ancak Kademeli Bıçak gibi bir silahın derinlerine girmesi, bir çekirdeği yok etmek için yeterlidir. Aşırı sertliklerine rağmen, çekirdekler oldukça kırılgan bir kıvama sahiptir ve genellikle kristal bir malzeme gibi davranırlar. Yeterli hasar üzerine, çekirdek tamamen kırılana kadar kırıklar oluşabilir. Bununla birlikte, benzersiz koşullar altında, çekirdeklerin büyük bir esneklik sergilediğine tanık olunmuştur: Örneğin, Israfel'in iki çekirdeği özgürce birleşip bölünebilir ve Eva-01'in çekirdeği Shinji'nin yeniden şekillendirilmiş bedenini çıkarmak (20. bölümde) ve Longinus'un Mızrağı'nı (26'. bölümde) almak için dönüşmüştür.

Konumu

Adam, Evalar ve Sachiel ve hatta Zeruel ve Israfel gibi insansı varlıklarda, çekirdek (genellikle daha düşük) torasik bölgede açığa çıkar. (Lilith, açıkta kalan bir çekirdeği olmadığı için bir istisnadır ve herhangi birine sahip olup olmadığı belirsizdir.) Organ, diğer havarilerde çeşitli şekillerde konumlandırılmıştır. Örnekler:

  • Shamshel: "Boğaz" bölgesinde, açıkta.
  • Ramiel: Merkezi konumda, içerisinde (diyalogda bahsedildi, ancak hiç görülmedi)
  • Gaghiel: Ağzın arkasında, çeneleri açıkken görünür
  • Sahaquiel: "Göz"ünün merkezindedir, açıkta
  • Arael: "Kol" kanatlar arasında, serbestçe yüzer
Eva-01'in çekirdeği.

Leliel'in dört uzaysal boyutta var olması nedeniyle normal bir küresel çekirdeğe sahip olması beklenemezdi. Bu, yıkımı sırasında, süper düz gövdesi kırılarak, parçalanma sürecinde altındaki sert, parlak kırmızı bir yapı ortaya çıkarmak için açıldığında ortaya çıkar. Bu, büyük olasılıkla, üç boyutlu uzayda göründüğü gibi çekirdeğidir.

Bardiel, başlangıçta herhangi bir anlamlı anlamda bir çekirdeğe sahip görünmüyor. Bununla birlikte, kukla kapsül takılı Eva-01, özellikle giriş kapsülünü hedef alır ve kapsül yok edildiğinde saldırısını durdurur. Toji kapsülden çekilirken, fişin içi tamamen kırmızı görünüyor ve Shinji'nin kameraları kapsülü veya içeriğinin bir kısmını havarinin kendisi olarak tanımlıyor. Bu, Eva-01'in davranışıyla birlikte, Bardiel'in Eva-03'te bedensel bir biçim aldığında giriş kapsülünün iç kısmını çekirdeğine dönüştürdüğünü gösteriyor. Muhtemelen bunu daha da doğrulayan, Bardiel'in Rebuild sürekliliğinde eşdeğeri olan dokuzuncu havarinin test pilotunun giriş kapsülünü çok açık bir şekilde çekirdeğine dönüştürmesidir. Başka bir deyişle, bu yeni bir unsur olmaktan çok, basitçe daha belirgin hale getirilmiş önceden var olan bir unsur olmayabilir.

Ireul, birçok mikroskobik varlığın birlikteliği olduğu için garip bir durum sunar: "Paylaşılan" bir çekirdek var mı, yoksa her bireyin kendine ait mi? Tamamen başka bir şey mi? Amorf, şekil değiştiren Armisael'in sahip olduğu çekirdeğin doğası da bilinmemektedir.

Çeşitli Bilgiler

Chronicle terminal-dogma crop.jpg

"Sadece bir çöplük."
Bu makale/bölüm, makalenin ana gövdesine dahil edilmesi gereken içerik için bir çöplük alanı olarak kullanılmaktadır.
Lütfen makaleyi genişletin ve aşağıdaki içeriği uygun şekilde yeniden konumlandırın.
Lütfen bu konuyu tartışma sayfasında tartışın ve/veya sayfayı düzenlemeye başlayın..


Yui ve Kyoko'nun genel olarak Eva pilotajı ile birlikte temas deneyleri için, Giriş Kapsülünün ventral ucu çekirdeğe yerleştirilir.[Kaynak Gerekli] Yui'nin Temas Deneyinden önce yapılan hazırlıklara göre, (21. bölüm) kapsülün yerleşmesine izin vermek için silindirik bir boşluk kazıldı.[Kaynak Gerekli] Eva çekirdekleri de LCL içeriyor gibi görünüyor (Bakınız: 20., 23., ve 26'. bölümler). Bunun, LCL Denizi ile birçok benzerliği olan "çekirdek içi" görüntüler nedeniyle yerel olarak oluşturulma olasılığı vardır ve bu, ikisi arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu düşündürür.

Tek başına Eva-01'in, ana çekirdeği etrafında yer alan iki ila dört küçük çekirdek benzeri yapıya (üretim sanatında "küçük çekirdekler" olarak anılır) sahip olduğu onaylanmıştır. Nerv'iün çekirdekleri (veya bunların bir türlerini) değiştirebileceği ve hatta üretebileceği ima edildiğinden, daha küçük çekirdekler bilinmeyen amaçlar için yapay ekler olabilir. Bir olasılık, ana çekirdeğin etrafındaki küçük çekirdeklerin tamamlayıcı bir amaca hizmet etmesi veya ana çekirdeğe yedek olması. Bu yapılar, etrafında dört mini çekirdek bulunan Eva-01'in ana çekirdeği ile karşılaştırılabilir bir konfigürasyonda düzenlenmiş simülasyon gövdelerinin göğüs kemiği üzerinde bulunan beş küre ile ilgili olabilir.

İkinci Patlama'da, Adam'ın solar pleksus bölgesinde, görünüşe göre çekirdeğin kendisinden daha küçük olan siyah bir daire veya elips belirir (Açılışta ve 12. bölümde görülebilir). Muhtemelen şununla ilişkili; bir karanlık daire veya küre, Eva-01'in çekirdeğinde, Longinus'un Mızrağı (26'. bölümde) ile birleşmeden kısa bir süre önce tezahür eder. Bu fenomenlerin doğası tamamen bilinmemektedir, ancak bir şekilde Guf Odası'nın tezahürü ile ilgili olmaları mümkündür.

Notlar

  1. Diyalog sürekli olarak çekirdeğe "koa" ("çekirdek") olarak atıfta bulunurken, bazen baskıda koukyuu (光球) terimi görülür. Koukyuu, "fotosfer" ("bir ışık veya parlaklık küresi") anlamına gelir ve görünüşe göre çekirdeğin ışıldayan özelliklerine atıfta bulunur.