tr:Ruh

From EvaWiki
Jump to: navigation, search
Bir ruhu bir vücuda yeniden bağlamak için gereken kapsül kurtarma ekipmanının bir parçası. 20. bölüm

Bir ruh (魂, tamashii), Neon Genesis Evangelion'da tüm yaşam formlarının gerekli bir bileşenidir. AT Alanının kaynağıdır.

Lilith'in LCL'inden ortaya çıkan organizmalar, fiziksel bütünlüğü korumak için bir AT Alanına (ve dolayısıyla bir ruha) ihtiyaç duyar. Parçacık-dalga maddesinden oluşan bir yaşam formu, ister ilk etapta yaratılmış olsun (örneğin, Evangelionlar ve Rei klonları) ister ruh sonradan çıkarılmış veya kaybedilmiş olsun (Tohumlar ve çeşitli ölü havariler), ruhtan bağımsız olarak var olabilir.

Ruhlar Guf Odası'ndan doğar, dünyaya Guf Kapıları'ndan girip çıkarlar. Ruhlar daha sonra LCL ile kesişir ve Aoba'nın "LCL'in kendi kendine oluşumu"[1] dediği bir süreçle, AT Alanı, ego sınırı, zihnin sınırı, öz imge kullanılarak ruh tarafından şekillendirilen bir kap oluştururlar. Ruh, zihin, öz imge, ruh ve kalp; çoğu zaman NGE'de birbirinin yerine geçebilen kelimelerdir.

20. bölüm, ruhun fiziksel özellikleri hakkında en fazla bilgiyi açığa çıkaran bölümdür. Giriş Kapsülünün etrafına elektromanyetik bir torus yerleştirilerek Shinji Ikari'nin ruhunu kapsülün içinde bulunan LCL'e tekrardan sabitlenmesi bölümün ana konusudur. (Görsel sağ taraftadır.) Libido, Destrudo ve LCL'in sıcaklığı da Shinji'nin kurtarılması sırasında önemli faktörler gibi görünüyor. Bu bölüm sırasında Shinji'nin tüm kurtarılma çabaları, Temas Deneyinden sonra Yui Ikari'nin kurtarılma girişimlerine dayanıyor ve bize seri boyunca var olan birkaç pencereden birini, ruh ve beden arasında tam olarak neyin söz konusu olduğuna dair bilgi veriyor.

Ruhlar, The End of Evangelion sırasında kırmızı ışık küreleri olarak görünür. Eski Ahit'te/Tevrat'ta kan (ve dolayısıyla muhtemelen LCL), Kabbala'da “nepeş” (נפש) olarak adlandırılan ruhun en düşük veçhesi ile eşittir. Bakınız: Leviticus (ויקרא) xvii:xi ve Deuteronomy (דברים) xii:xxiii.

Okunması Önerilen Diğer Makaleler

Bu terim, animedeki diğer birçok terime çok yakından bağlı olduğundan, aşağıdaki makalelerin okunması önerilir.

Daha az alaka düzeyine sahip, ancak yararlı olabilecek makaleler:

Ruhların doğası hakkında daha derinlemesine bir analiz için aşağıdaki makale faydalı olabilir:

Referanslar

  1. 20. Bölümde