tr:Libido

From EvaWiki
Jump to: navigation, search

Libido, Yaşam Dürtüsünden (Eros) ortaya çıkan psişik bir enerjiyi tanımlar. Temelde, bir canlının yaratılmasına dahil olan, esasen aşırı durumlarda "yoktan" canlı bir canlı oluşturan mekanizmadır. Libido etkilerinin bir canlının AT Alanında ortaya çıktığı ima edilmektedir. Terim, Freudcu Psikolojiden alınmıştır ve 20. bölümdeki Psikografilerinde görüldüğü gibi Destrudo'ya zıt bir enerjidir.