tr:Temas Deneyi

From EvaWiki
Jump to: navigation, search

"Temas deneyi" (接触実験, sesshoku jikken), animede bir insan ile Tohum veya Tohumdan türetilmiş varlık arasında yürütülen belirli deneysel prosedürleri açıklamak için kullanılan belirsiz bir terimdir. Üç tanesinin gerçekleştirildiği biliniyor. Hakkında çok az şey bilindiği birincisi, İkinci Patlama’nın başlamasında rol oynayan bir insan ile Adam arasında gerçekleştirildi. Bunu sonunda, Evangelionların erken gelişiminde yer alan, görünüşte farklı bir yapıya sahip diğer iki temas deneyi takip etti.

Adam ve İkinci Patlama

Katsuragi Keşif Ekibi, 13 Eylül 2000'de bir bilim adamının "bağışçı ile temas deneyi" olarak adlandırdığı gizemli bir prosedürü gerçekleştirdi. Bu "temas" görünüşte fizikseldi ve bir şekilde DNA'nın Adam'e "dalmasına" ve "fiziksel olarak kaynaşmasına" (kendi şifreli ifadelerini kullanıyorlar) neden oldu. İkinci Patlama için doğrudan itici güç olarak iletildi. Tabris'in Lilin genlerinin ve Adam'ın vücudunun bu birleşiminden doğduğu da (mangada esasen belirtilmiş) çok güçlü bir şekilde ima ediliyor. Donörün kimliği bilinmiyor.

Yui Ikari ve Eva-01

2004 yılında Yui Ikari, kendi isteği üzerine Evangelion Ünite-01 ile bir “temas deneyine” katıldı. İzleyicilere bir kaza gibi görünen, ama aslında onun tarafından planlanan bir olayda Yui'nin bedeni LCL'de çözüldü ve ruhu Eva'nın çekirdeğinde emildi. Yui'nin Eva'da kalma arzusu nedeniyle ruhunu yeniden yapılandırılmış bir bedene geri kurtarma girişimi başarısız oldu.

Kyoko Zeppelin Soryu ve Eva-02

Belirtilmeyen bir tarihte, Kyoko Zeppelin Soryu, Evangelion Ünite-02 ile bir “temas deneyi” yaptı. Yui'nin deneyinin aksine, Kyoko, ruhunun tamamen Eva-02'ye çekilmesine neden olamaz. Daha ziyade, ruhunun yalnızca bir yönü Eva-02'de bulunur - kızını her şeyden çok seven kısmı. Ancak ruhunun bölünmesi nedeniyle Kyoko çıldırır ve daha sonra intihar ederek Asuka'yı annesiz bırakır. 25’. bölüm sırasında, Kyoko'nun hem çılgın hem de annelik yönlerinin aynı anda Asuka ile konuştuğu duyulur, bu da Kyoko'nun ruhunun geri kalanının intiharından bir noktada Eva-02'ye geçtiğini gösterir.

Notlar

  • İlk temas deneyiyle ilgili bilgi kıtlığına rağmen, bu deney, daha sonra yapılan ikisinden doğal olarak farklı görünüyor.
  • ADV'nin 21'. bölüm'ün Platin çevirisinde, bir Katsuragi Ekibi üyesinin cüölesi "Adam'a yerleştirilen DNA zaten fiziksel olarak kaynaşmış!" şeklinde çevirilmiştir. Ancak bu yanıltıcıdır; Japonlar açıkça DNA'nın "daldığını" (daibu shita) söylüyor. Bununla birlikte, kendi isteğiyle DNA "dalışı" kavramı açık bir anlam ifade etmediğinden, ADV'den Shoko Ono, cümleyi yapılan bir şeye yeniden yorumlamaya çalışmış olabilir.