tr:Teori ve Analiz: Ruhların Doğası

From EvaWiki
Jump to: navigation, search

Destrudo, Libido, AT Alanları, Anti AT Alanları ve ruhların nasıl tasvir edildiğine dair genel davranışla ilgili destekleyici kanıtlara dayanarak, aşağıdaki metafizik biyolojik bir bakış açısıyla ruhların doğası üzerine bir teori. Lütfen bunun nispeten teknik bir teori olduğunu ve bazı şeylerin gelecekte daha fazla bilgi toplandıkça değişebileceğini unutmayın. Bununla birlikte, şu an için, Neon Genesis Evangelion'da sunulduğu gibi, Ruh Teorisinin belki de en güncel görüşüdür.

Kanıtlar/Varsayımlar

Destrudo gerçekte, ölçülebilir bir psişik enerjidir. Libido, Destrudo gibi, ölçülebilir bir psişik enerjidir. Bu iki enerji, tüm pratik amaçlar için, karşıt güçler/tepkilerdir, aynı zamanda birinin yaptığı şeyin diğerinin yapması simetrik oldukları anlamına gelir.

Ruh içermeyen şeyler (ölü, ölü şeyler) Üçüncü Patlama sırasında LCL’e dönüşmemişlerdir. Ve bu oldukça açık olsa da görünüşte ölü olan bazı şeylerin LCL'e dönüştüğü durumlar da olmuştur. Bu, Üçüncü Patlama’dan önce yakın zamanda ölen kişileri içerir.

İstisnasız tüm canlılar bir ruha sahiptir ve ruhlar beden öldükten sonra bir süre cesette kalmaya devam ederler. Daha sonrasında ise ruh cesetten kaybolur. Bu süre değişken olduğu için kesin bir şey söylenememektedir. Bu zaman, bedenin ölümden önceki zamanda artık orijinal bedene benzemeyen bir noktaya kadar alçaldığı veya tüm yaşam varlığının vücuttan kaldırıldığı zaman olabilir. (Yani diğer bir deyişle vücut çürümeye başladığı zaman olabilir.)

Birincisi ve en önemlisi, AT Alanı, tüm pratik amaçlar için, ruhu koruyan bir engeldir ve ağırlıklı olarak bir alan olarak değerlendirilirken, bu terimi eksik yapan nitelikler vardır ve bazen de ne olduğuna dair yanlış düşünceler oluşur. İki farklı AT Alanı türü vardır (gerçekte sadece bir AT Alanı olmasına rağmen); biri fiziksel ayrılıkla, diğeri psikolojik ayrılıkla ilişkilidir. Dahası, bu iki tür sırasıyla Yaşam Meyvesi ve Bilgi Meyvesi ile ilişkilidir. AT Alanı ile ilgili önemli olan başka bir şey de bir şekilde ego sınırına bağlı olmasıdır.

Anti AT Alanı, AT Alanına zıt bir alandır ve benzer şeyler üzerinde çalışır. Libido/destrudo'ya benzer bir anlamda, bu iki alan simetrik olarak kabul edilebilir. Hem AT Alanının hem de Anti AT Alanının çalışması için enerjiye ihtiyaç duyduğu da akıldan çıkarılmamalıdır.

Ve NGE'de evreni yöneten çeşitli yasaların önceliği arasında bir kontrol olarak, Metafizik Biyoloji alanı, düzenli fizik yasalarının ağır basan bir uzantısıdır.

Teori

Ruhlar tipik olarak sürekli olarak bir AT Alanı üretme/yaratma durumundadır, böylece kendisini diğer ruhların müdahalesine karşı korur. Ancak bu, AT Alanının zayıflatılamayacağı, güçlendirilemeyeceği, kırılamayacağı, etkisiz hale getirilemeyeceği vesâire anlamına gelmez. Bu sadece hayatta iken, canlıları bireyler olarak ayrı tutan bir bariyer olduğu anlamına gelir. Bu ayrılmanın derecesi ve doğası, o bireyin AT Alanının doğasına bağlıdır ve AT Alanının ne kadar güçlü olduğuna göre değişir. Ego, AT Alanının psikolojik tezahürü olduğu gibi, beden de AT Alanının fiziksel tezahürüdür. Bunların göreceli gücü ve değişiklikleri, AT Alanı aracılığıyla ortaya çıkan Libido ve Destrudo reaksiyonlarının bir sonucudur ve yine; süreçler, Yaşam Meyvesini taşıyan canlılar ile Bilginin Meyvesi taşıyan canlılar arasında simetriktir.

Ve şimdi bu süreçler hakkında biraz konuşmak gerekirse, bundan sorumlu olan yaratma süreci, daha sonra AT Alanını çevreleyen biyokütleyi ruhun kendi kavramına göre canlı bir organizmaya düzenlemek için kullanan ruhtaki bir Libido reaksiyonundan kaynaklanmaktadır. Psikolojik açıdan, bu aynı zamanda ego için zihinsel bir engel oluşturur, dışarıdan zihinsel temasa izin vermez. Benzer şekilde, yıkım süreci, ruhtaki bir Destrudo reaksiyonundan kaynaklanır ve bu reaksiyon, daha önce bir benlik kavramının yokluğuna göre önceden oluşturulmuş ego sınırını yok etmek için AT Alanını kullanır. Psikolojik açıdan bu, ego engelini yıkmakla eşdeğerdir, dışarıdaki zihinsel teması memnuniyetle karşılar.

Bu süreçlerin/reaksiyonların her ikisi de enerji gerektirir, yani her iki şekilde de kendiliğinden değildir. Ve öldüğünde, Libido ve Destrudo enerjileri dengededir. Öyleyse Libido/Destrudo'dan kaynaklanan kuvvetler öncelikli olmadığı için, moleküler kohezyon gibi düzenli fiziksel ve kimyasal yasalar işleyişinde rakipsizdir. Bu, ruhun varlığından dolayı canlı maddenin cansız maddeye göre ek güçlere tabi olduğu anlamına gelir. Bunun nedeni kısmen, ölümde bireyin ayrılmasına gerek olmadığı, çünkü o birey artık var olmadığından olabilir.

Türevler/Açıklamalar

  • Üçüncü Patlama ve benzeri durumlar sırasında LCL'e ayrışma, ruhun AT Alanını ve ondan kaynaklanan tezahürleri, egoyu ve bedeni yok etmesine neden olan destrudo nedeniyledir. Bu destrudo reaksiyonuna tipik olarak neden olan, Anti AT Alanıdır. Bununla birlikte, bu destrudo reaksiyonunun, giriş kapsülünün içinde LCL ile dolu bir kokpit gibi diğer koşullar altında gerçekleştiği durumlar da olmuştur.
  • Yıkım süreci, ruhun bireyselleşmesini (öz imge) yok ederek gerçekleşir ve bu, ruh -> AT Alanı -> ego/beden zincirine sızar ve bu yok edilmiş benlik imgesine tezahür eder.
  • Cansız madde tipik olarak LCL'e ayrışmaz çünkü herhangi bir destrudo etkisi olacak ruh yoktur. Libido ve destrudo yoluyla herhangi bir değişiklik yapacak enerji olmadan, madde olduğu gibi kalır. Bu nedenle, "yok edilmiş" bir AT Alanı ile bir zamanlar yaşadığı kabuktan "kaybolan" bir AT Alanı arasında fark vardır.

Notlar

  • Görünüşe göre, Libido ve Destrudo yapay olarak üretilebilir. Hem Rei klonlarının yok edilmesinde hem de bir bedenin yeniden inşasında bu görülmüştür.
  • Lilith'in Üçüncü Patlama sırasındaki habercileri, Anti AT Alanının tezahürü olarak düşünülebilir ve bu haberciler ruhun bariyeri olan AT Alanlarını ortadan kaldırıp yaşam formlarını LCL'e ayrıştırarak ruhu bedenden serbest bırakmışlardır. Yani destrudo reaksiyonuna neden olmuşlardır.Sorumluluk Reddi Beyanları

Shinji-Asuka-bickering.JPG

"Seni pislik! Ünite-02'me bunu yapmaya nasıl cüret edersin?!" "Neden bahsediyorsun? Üzerime düşen sensin!"
Bu makale veya bölümde yer alan bilgiler ya kendi içinde çelişiyor ya da başka bir makaledeki bilgilerle çelişiyor.
Lütfen bu makaleyi düzenleyin veya bu konuyu tartışma sayfasında tartışın.

Herhangi bir çelişkili bilgi, bu sayfadakiler için henüz düzeltilmemiş diğer sayfalardan kaynaklanıyor olabilir. Bu sayfa dahili olarak tutarlıdır.