tr:Destrudo

From EvaWiki
Jump to: navigation, search

Destrudo, Ölüm Dürtüsünden (Thanatos) ortaya çıkan psişik bir enerjiyi tanımlar. Temelde, bir canlının yok edilmesine dahil olan, esasen o canlıyı aşırı durumlarda "hiçliğe" geri döndüren mekanizmadır. Destrudo etkilerinin bir canlının AT Alanında ortaya çıktığı ima edilmektedir. Terim, Freudcu Psikolojiden alınmıştır ve 20. bölümdeki psikografilerde görüldüğü gibi Libido'ya zıt bir enerjidir.


Bu makale hoş olmayan "Eksik" adını taşıyor. Bu kötü bir şey. Her yerde NGE hayranlarına harika bir hizmet sunun!