tr:Üçüncü Patlama

From EvaWiki
Jump to: navigation, search
Lilith, Üçüncü Patlama sırasında Dünya'daki ruhları topluyor.

Üçüncü Patlama (サードインパクト), SEELE'nin elindeki Ölü Deniz Parşömenleri'nin öngördüğü gibi, evrim ve varoluşun yeni bir aşamasını başlatacak olan olaydır. Üçüncü Patlama, İnsanlığı Tamamlama Projesi için bir ön şarttır.[1]

Adam, SEELE tarafından finanse edilen Katsuragi Keşif Gezisi sırasında uyandırıldığında, gerçekleşen olaya "İkinci Patlama"ya atıfla "Üçüncü Patlama" adı verildi. "İkinci Patlama"nın kendisi, halka bir göktaşı çarpması olarak lanse edildi.

Aslında "Üçüncü Patlama"nın farklı sonuçlara sahip birkaç alternatif versiyonu vardır. Ayrıca, bazı versiyonlarına birkaç alternatif senaryo ile ulaşılabilir. Kabaca, Üçüncü Patlama’nın ortaya çıkabilecek potansiyel versiyonları şunlardır:


Havarilerin Versiyonu

İkinci Patlama sırasında kanatları genişleyen Adam.

Seride, Havarilerin Üçüncü Patlama versiyonu hakkındaki bilgiler Kaji[2] ve Kaworu'dan[3] gelmektedir. Hem Kaji (19. bölümde) hem de özellikle Kaworu, "Adam" (aslında Terminal Dogma'ya yerleştirilen ve Kaji tarafından Adam olarak yanlış tanımlanan beyaz dev Lilith) ile temasın Üçüncü Patlama ve insanlığın sonu ile sonuçlanacağını belirtmiştir. (Kaworu, 24. bölümde "İnsanlığın yok olmasına neden olsa bile yaşamaya devam etmek benim kaderimdir" demektedir ve Adam'la yeniden birleşme hedefinin insanlığın sonunu getireceğini ima etmektedir.) Gizli Bilgiler, havarilerin niyetleri hakkında daha fazla ayrıntı içermektedir: "Bazıları Lilith'e erişmeye ve tüm yaşamı sıfırlamaya çalışıyordu, bazılarının akıllarında hiçbir şey yoktu ve bazıları ataları Adam'ı kurtarmaya çalışıyordu.” Ancak burada Patlama hakkında hiçbir şey söylenmemektedir. Üçüncü Patlama üzerine Gizli Bilgiler’de bir bölümde: "Bir havari Lilith (Terminal Dogma'da) veya Adam ile temasa geçerse Üçüncü Patlama’nın meydana geleceği düşünülmektedir" yazmaktadır. Bu da havarilerin gerçekleştirebileceği Üçüncü Patlama’nın olasılığının kesin olarak bilinmediği anlamına gelmektedir. 22. bölümde, Adam temelli Ünite-00’yı Terminal Dogma'ya göndermek gerektiğinde, Misato bu bilginin bir yalan olabileceğinden şüphelenmiştir: "Bu bir yalan mı? İkinci Patlama, bir havari ile temastan kaynaklanmadı."

SEELE’nin Versiyonu

SEELE, Tamamlanma’yı hayata geçirmek için Üçüncü Patlama’yı başlatmak istedi. İnsanları birbirinden ayıran AT Alanlarını etkisiz hale getirmek için bir Anti AT Alanı kullanacaklar ve tüm insanlığın dev bir LCL okyanusuna dönmesine ve ruhlarını özgürleştirmesine neden olacaklardı. Dünyanın tüm ruhları daha sonra Adam/Lilith melez varlığında ve Yumurtasında toplanacaktı. Bu, Lilith'in yerine geçen Seri Üretim Evangelionları, Longinus Mızrağı, Lilith veya Evangelion Ünite-01'i içeren birkaç alternatif senaryo aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

NGE 2’de

SEELE'nin hedefleri Neon Genesis Evangelion 2 oyununda yeniden ele alınmıştır. Oyunun Gizli Bilgi ve SEELE’nin sonu, orijinal seride görülenden çok farklı bir Tamamlanma biçimini tartışmaktadır. SEELE, bir LCL denizi oluşturmak yerine, Longinus Mızrağı'nı yok ettikten sonra kendi S² Motoruna sahip bir Evangelion biriminin içinde birleşmek istemektedir. Kendi ruhlarını tanrısal bir varlığın vücuduna yerleştirerek ve vücuda zarar verebilecek tek silahı yok ederek, insan varoluşunun zirvesini temsil edecek ve sonsuza dek yaşayacak bir insan ruhuyla etkili bir şekilde ölümsüz bir Tanrı yaratacaklardı. Oyun aynı zamanda SEELE’nin Tamamlanma’yı sadece kendi konsey üyeleri için tasarladığını öne sürmektedir, ancak orijinal anime, planlarının tüm yaşam formlarını Tamamlanma’ya dahil etmek olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Gendo Ikari’nin Versiyonu

Gendo Ikari, ruhu Evangelion Ünite-01'in içine hapsolmuş karısı Yui Ikari ile yeniden bir araya gelmek istemektedir. Fuyutsuki de Gendo'nun hedefini destekliyor gibi görünüyor.

Gendo'nun Üçüncü Patlama versiyonu Rei Ayanami'nin (Lilith'in ruhu için bir kap, bir gemi olarak hizmet eden Yui Ikari'nin bir klonu) kullanımını, Lilith'in kendisini, Adam embriyosunu (Gendo’nun kendi eline kaynaştırdığı) ve son olarak Yui Ikari'nin ruhunu taşıyan Eva-01’i içermektedir. Planının Eva-01'de Yui ile tekrar bir araya gelmek olduğu varsayılmaktadır. Rei, nihayetinde Shinji'ye yardım ederek, Gendo’nun Tamamlanma’sının bitirmesine de izin vermiş olabilir. Görünüşe göre Gendo'nun planı Seri Üretim Evangelionlarını içermiyordu. Gerçekten de Fuyutsuki onların gelişine ve SEELE'nin saldırı sırasında kendi Üçüncü Patlama versiyonunu başlatma niyetine şaşırır - muhtemelen Gendo'yu yenmek için Seri Üretim Evangelionlarını kullanmışlardır.

Gendo'nun versiyonunun tamamının, insan ırkının geri kalanı için neyi getireceği tam olarak açık değildir (büyük olasılıkla, tek umursadığı Yui idi). Gendo'nun The End of Evangelion'un başlangıcında SEELE ile yaptığı konuşma sırasında "yıkım hiçbir şey yaratmaz" şeklindeki sözlerinden yola çıkarak, Gendo'nun Üçüncü Patlama versiyonunun hâlâ insanlığın tamamlanmasıyla sonuçlanması mümkündür, ancak Eva-01 sonuçta süreci geri almak için kullanılabilir.

Gendo'nun tam planı nihayetinde gerçekleştirilmediğinden, tam olarak ne olacağı kesin olarak bilinemez. Fuyutsuki'nin "birleşmeden" önce, Gendo'nun Yui ile tekrar karşılaşıp karşılaşmadığını merak etmesi, işlerin "plana göre gittiğine" inandığını öne sürmesi dikkate değer bir noktadır. Ancak Fuyutsuki, Üçüncü Patlama’daki son kararın artık Shinji'ye ait olduğunu da belirtmiştir.

NGE 2’de Gendo İkari’nin Versiyonu

Neon Genesis Evangelion 2 oyununda Gendo'nun planı, Eva-01'in içinde tüm insan ruhlarının birleşmesiyle sonuçlanır. Gendo ve Shinji sonunda Yui ile yeniden bir araya gelir.

Gerçek Üçüncü Patlama

Lilith'in kanatları Üçüncü Patlama sırasında genişliyor

Üçüncü Patlama, The End of Evangelion’un doruk noktası sırasında gerçekleşir. 26’. bölümün başında, Seri Üretim Evangelionları, Shinji'yi Eva-01 ile birlikte ele geçirir. Longinus’un Mızrağı ile gökyüzünde ters bir Sephiroth Ağacı'nı yaratan bir ritüel gerçekleştirilir ve Eva-01 Hayat Ağacı ile birleşir. Seri Üretim Evangelionları, AT Alanlarını serbest bırakarak GeoFront çevresinde dev bir patlamaya neden olur. Ardından Lilith'in Karanlık Ayı ortaya çıkar.

Bu sırada, Terminal Dogma'da Gendo, sağ elindeki Adam embriyosunu Rei ile birleştirmeye çalışır. Rei, Adam'ın embriyosuyla birlikte Gendo’nun elini alarak Gendo’yu reddeder ve Lilith ile birleşerek "Adam ve Lilith'in yasak birliğini" elde eder.

Adam'ı asimile ettikten sonra Lilith, Eva-01 ile birleşmeye başlar. Bu süreç sırasında Shinji şöyle der: "Benim var olup olmam kimsenin umurunda değil... Hiçbir şey değişmeyecek. Bu yüzden, herkes ölmeli.”Adam/Lilith, tüm Lilith temelli yaşam formlarını LCL'ye döndürerek tüm dünyaya yayılan bir Anti AT Alanı yaratmaya devam ederken, Shinji’nin bu isteği kendini gerçeğe dönüştürüyor gibi görünüyor. İnsanlığın kurtarılmış ruhları Lilith tarafından toplanır ve Karanlık Ay'a (onun "Yumurtası") aktarılır. Bu süreç tamamlandığında Birleşme başlar.

Bu açıkça Gendo'nun amaçladığı şey değildi, ancak SEELE konseyi sonuçtan oldukça memnun görünüyordu (tam olarak planladıkları gibi gerçekleşmemiş olsa bile). Bununla birlikte, Shinji Ikari nihayetinde Birleşme’yi reddeder ve Karanlık Ay yok edilir, ruhları Dünya'ya ve okyanuslara geri gönderir. Lilith'in bedeni parçalanıp Dünya'ya iner ve görünüşe göre ölür. Bedensiz tüm bireyler, kaçınılmaz olarak getireceği acıya bakılmaksızın, bedenlerini yeniden yaratma ve fiziksel dünyadaki bir hayata dönme konusundaki kararda serbest bırakılır. Shinji ve daha sonra Asuka, Hakone civarına geri döner, ancak diğer herkesin kaderinin ucu açık kalır.

Rebuild of Evangelion'da

Eva2-22 C0750.jpg

"Bir şeylerle ilgilenmek... Bir şeylerle ilgilenmek gerçekten harika. Bu süreçte çok şey görebilir ve öğrenebilirsin."
Lütfen bu makaleyi veya bölümü genişleterek geliştirmeye yardımcı olun.
Lütfen bu konuyu tartışın, veya sayfayı düzenlemeye başlayın..

RoE 1.0'da Misato, Shinji'ye, Terminal Dogma'da bir havari, Lilith ile temasa geçerse Üçüncü Patlama’nın olacağını söyler.

Yakın Üçüncü Patlama

RoE 2.0'da, Evangelion Ünite-01, Onuncu Havari’ye karşı anormal bir güç durumuna (çılgına dönmüş olarak geçmez bu durum) girerek AT Alanı kolu, optik ışınlar ve hale gibi yetenekler geliştirir. Düşman etkisiz hale geldiğinde, Eva'nın halesi karanlık bir girdaba dönüşür ve Eva havalanmaya ve kanatlar geliştirmeye başlar. Shinji, Eva'nın avuçlarıyla havarinin çekirdeğine dalar ve Rei Ayanami'nin ruhunu içeren Eva-00'ın çekirdeğini alır. Onuncu Havari, Eva-00'ın çekirdeği etrafında birleşerek, daha sonra Eva-01 ile birleşen ve ikinci bir çekirdek haline gelen kırmızı sıvıya dönüşür.

Girdap, Tokyo-3 üzerinde genişler, ardından yok olur ve yeryüzündeki haç şeklindeki kesiği ve İkinci Patlama’da bulunan "kara deliği" yeniden oluşturur. Eva-01 o an karanlık bir "havari suratı" ve Adamlardan birini anımsatan üçüncü bir gözle alevli bir enerji varlığı olarak ortaya çıkar. Ritsuko, sahneyi, Eva-01'in "dev dalgaların içinde, cennet ve dünya birleşti, bu bambaşka bir yaratım oluşturdu" diyerek anlatır ve yeni bir şeye yol açmak için Dünya'daki tüm yaşamı yok edecek, bir enerji yoğunlaştırıcısına dönüştürecek olan Üçüncü Patlama olarak tanımlar. Misato, dev kanatların Adam'dakilere benzerliğini dile getirir.

Olay, Kaworu Nagisa tarafından Eva-06'da kullanılan Longinus'un Mızrağı benzeri bir silahla durdurulur ve ardından Yakın Üçüncü Patlama olarak adlandırılır.

Olayın doğası veya bu şekilde nasıl ortaya çıktığına dair çok az açıklama var, ancak Kaworu ilerlemesini durdurmasaydı, Üçüncü Patlama’nın Dünya'daki tüm yaşamı yok edecek ve Eva-01’i tanrısal bir varlık haline getireceği aşikardır. Ayrıca Gendo ve Fuyutsuki'ye göre Eva-01, Shinji ve Rei'nin etkileşimleri sonucunda uyanmıştır.

Yeni Sinema Versiyonunda Üçüncü Patlama

Bakınız Teori ve Analiz: Üçüncü Patlama (RoE)

Referanslar

  1. İngilizce'de Tamamlanma, Cordwainer Smith'in bilim kurgu romanlarından İnsanlığın Tamamlanması'na bir göndermedir. Orijinal Japonca'da ise 補 完 (Hokan) olarak anılır. "Ho" kelimenin tam anlamıyla "tamamlama, tedarik etme, iyileştirme, dengeleme, telafi, asistan, öğrenci" ve "kan" kelimesini "mükemmel, tamamlama, sonlandırma" olarak tercüme edilebilir. Kelimen tam anlamıyla "tamamlanmış" veya "tamamlandı" olarak tercüme edilir. Birçok eski hayran çevirisinde buna "Tamamlama" denir. Bu nüans, insanlığın başkaları tarafından tamamlanan ayrı, bireysel egoları olarak anlaşılabilir. Alternatif olarak, insanlığı üstün bir varlık olarak "mükemmelleştirme" nüansına da sahip olabilir. Death & Rebirth'te bulunan "ayarlama" metaforu da uygundur.
  2. 19. bölümde
  3. 24. bölümde Kaworu, "İnsanlığın yok olmasına yol açsa bile yaşamaya devam etmek benim kaderimdir." diyerek, Adam'la yeniden birleşme hedefinin insanlığın sonunu getireceğini ima ediyor.