tr:Hayat Ağacı

From EvaWiki
Jump to navigation Jump to search

Hayat Ağacı (The Tree of Life, עץ חיים), 10 Sayı ve 22 Harften oluşan, İbranice Kabbala (קבלה) adlı bir tefsir sistemini tanımlamak için oluşturulmuş bir diyagramın adıdır. On Sayı, Tanrı'nın Yaratılış'ın (בראשית) ilk bölümünde evreni işlediği ve bu Sayılar arasına İbranice alefbetin (alef-bet yani elif-be gibi, İbranice alfabenin ilk iki harfi, kısaca İbranice alfabe) 22 Harfini eklediği on sözdür.

Numaralar için İbranice kelime Sephiroth (çoğul, Sayıların tamamına atıfta bulunmak için kullanılır) ve Sephirah'dır (tekil, belirli bir Sayıya atıfta bulunmak için kullanılır). Bu iki kelime makale boyunca Sayılar ve Sayı şeklinde kullanılacaktır.

Üçüncü Patlama esnasında, Seri Üretim Evangelionlar Eva-01’i çarmıha gerdikten sonra, AT alanlarını rezonansa sokarak Eva-01’in etrafında, tersine çevrilmiş bir Hayat Ağacı oluştururlar. Hayat Ağacı figürü açılış kredilerinde de iki kez karşımıza çıkıyor, açılış kredilerinden bu iki glifi detaylıca inceleyeceğiz.

Arber Sephirotheca

Arber Sephirotheca

Tree of Numbers – Sayılar Ağacı

İngiltere'nin Kent şehrinde 1574'te doğan Robert Fludd M.D. bir Hıristiyan mistik ve bilim adamıydı. Yukarıda gördüğünüz “Sayılar Ağacı” diayagramını da o hazırlamıştır.

10 Sayı

Fludd tarafından Sayıların her birine tahsis edilen on İbranice Tanrı ismi oldukça standarttır. Bu diyagramın ilginç kısımları, Fludd'nin Hristiyan Üçlüsü'nü (Baba-Oğul-Kutsal Ruh) Sayılar Ağacına atfetmesidir.

# Latinceleştirilmiş İbranice İsimler İbranice Türkçe Çevirisi Latince Türkçe Çevirisi
I. Ehieh אהיה Ben Pater Baba
II. Iah יהוה Tanrı Filius Oğul
III. Elohim אלהים Tanrılar Spi. Sanc. Kutsal Ruh
IV. El אל Tanrının Pater Baba
V. Elohim Gibor אלהים גבור Tanrıların Gücü Filius Oğul
VI Eloah אלוה Tanrı Spi. Sanc. Kutsal Ruh
VII. Iehova Sabaoth יהוה צבאות Orduların Tanrısı
VIII. Elohim Sabaoth אלהים צבאות Orduların Tanrıları
IX. Elchai vel:Sadai אלחי שדי Yaşayan Tanrı Omnipotentie Her Şeye Kadir
X. Adonai אדני Kral

Burada, Haç’a, dokuz alt Rakam üzerinden başkanlığını gösteren dokuz puanlık bir taç verilir. Her puan אין סוף אור 'nin her harfine atfedilebilir. 2.3 alt başlığına bakın.

' Fludd, יהוה yazdığında onu Iah’ın hecelendiği gibi יה şeklinde yazdı.

Tanrı'nın adı, יהוה, Ağacın gövdesi boyunca belirli Sayılarla ilişkilendirilir.

י, Baba olarak Bilgelik ile ilişkilendirilirken, Haç’a dokunuyor.

ה, Anne olarak Zekâ ile ilişkilendirilir.

ו, Merhamet, Korku, Şan, Zafer, Onur ve Temelin Küçük Karşıtlığı ile ama özellikle Oğul olarak Zafer ile ilişkilendirilir.

ה, Gelin olarak Krallık ile ilişkilendirilir.

Biçimlendirici İsimler

Temeli olarak Krallığı paylaşan on palmiye yaprağı, Ağaç üzerinde יצירה 'da tahsis edilen on meleksel emri onlara yazdı. Fludd, Taç’tan Vakıf’a, Krallık’a Ruh atfedilen Sayıların her birine Hıristiyan meleklerin dokuz emrini atfetmektedir.

# Latince İngilizce Kabbalistik Eşdeğeri
I. Cheter in Seraphim Seraphimde Taç כתר בחיות קדש
II. Hochma in Cherubi Kerubilerde Bilgelik חכמה באופנים
III. Binah in Thrones Tahtlarda Zeka בינה באראלים
IV. Chesed in Dominus Hakimiyette Merhamet חסד בחשמלים
V. Geburah in Potestus Güçlerde Korku גבורה בשרפים
VI. Tepheret in Virtutes Erdemlerde Zafer תפארת בםלכים
VII. Netreth in Principus Beyliklerdeki Galibiyet נצח באלהים
VIII. Hod in Archangeli Başmeleklerde Onur הוד בבני אלהים
IX. Iesod in Angelos Meleklerde Vakıf יסוד בכרובים
X. Malkuth in Animus Ruhta Krallık מלכות באשים

Systema Sephiroticvm X Divino Rvm Nominvm

Oedipus Ægyptiacus'tan Systema Sephiroticvm. Athanasius Kircher'ın eseri.

System of Numbers of 10 Divine Names - 10 İlahi İsmin Sayılar Sistemi

1602 yılında Almanya'nın Thüringen şehrinde doğan Athanasius Kircher, Hıristiyan bir mistik ve bilim adamıydı. Yazdığı diyagramı üstte görmektesiniz.

10 Sayı

Her bir Numaranın içinde 10 Küçük Numara olduğu söylenerek, Numaraların her birinin bunun hakkında tekrar Numaraların adlarını yazdığını fark edeceksiniz. Esasen her Sayıda başka bir Ağaç vardır. Bu 4 Dünya boyunca tekrarlandığında, İbranice alefbet’in son harfinin (ת) aynı sayısal değerini paylaşan toplam 400 Sayılar sayarız.

# İbranice İsim İngilizce Gezegen İlişkisi 3 Üçlü
I. אהיה Ben 1. Fikirlerin (İdeaların) Dünyası
II. יה Tanrı 2. Fikirlerin Dünyası
III. יהוה אלהים Tanrıların Tanrısı 3. Fikirlerin Dünyası
IV. אל Tanrının Jüpiter 1. Yıldızların Dünyası
V. אלהים Tanrılar Satürn 2. Yıldızların Dünyası
VI. יהוה Tanrı Sol (Mars'ta 1 gün) 3. Yıldızların Dünyası
VII. יהוה צבאות Ordunun Tanrısı Mars 1. Elementlerin Dünyası
VIII. אלהים צבאות Orduların Tanrısı Venüs 2. Elementlerin Dünyası
IX. אלהי Tanrı Merkür 3. Elementlerin Dünyası
X. אדני Kral Ay 0. Düşüş

22 Harf

Bunlar genellikle 11'den 32'ye kadar sayılır, ancak Kircher bunları 1'den 22'ye kadar yazmıştır.

א

ב

ג Yetmiş İki Merkezi Güç. Totius TRINITATIS influxus deferem - Tüm ÜÇLÜNÜN (Trinity) akışını yok ediyor.

ד Reciprocus 50 Portarum et 32 Semitarum - 50 Kapı ve 32 Yol arasında.

ה Aquarum divinae misericordiae - İlahi merhamet suları.

ו

ז Ignium divinae iustitiae et iudicii - İlahi adalet ve yargı ateşleri.

ח

ט Misericordiae et Iustitiae - Merhamet ve Adalet (arasındaki kanal).

י Yetmiş İki Sağ Güç.

כ

ל Yetmiş iki Sol Güç.

מ

נ

ס Canalis reciprocus Victoriae et Honoris - Zafer ve Onur arasındaki kanal.

ע

פ

צ

ק

ר

ש

ת

אין סוף

Ain Suph.

Kabbala'da, Yaratılış (בראשית) ile paralel olan, ortaya çıkış sürecinden önceki üç aşama olduğu söylenir.

אין bu kelimenin anlamı “Hiçlik”tir. Bu ilk üç üst Sayıların habercisidir.

אין סוף bu kelimenin anlamı “Sonsuz Hiçlik”tir. Bu, Ağacın en yüksek yönüdür ve önündeki אין kelimesini “hiçlik” olarak kavramlaştırabiliriz. אין סוף ilk altı Sayıların habercisidir.

אין סוף אור bu kelimenin anlamı “Hiçliğin Sınırsız Işığı”dır. Buna konsantrasyonunda Taç denir. İçinde aşağıdaki Dokuz Sayıları içerir.

Horizon Æternitatis

Horizon of Eternity – Sonsuzluğun Ufku

Sonsuzluğun Ufku, sadece Taç ve Sonsuz Hiçlik arasındaki ufuktur.

50 Portæ Lucis

50 Gates of Light – 50 Işık Kapısı

Bu Levililer'de (ויקרא) xxiii:xvi. yazan “Ömer’in Sayımı”dır. (Ömer’in Sayımı, tahıl hasadının başlamasının hemen ardından bir kurban demeti ile bir demet olgun tahılın Dalga Teklifi ile başlayan kırk dokuz günün her birinin önemli bir sözlü sayımıdır. Bir Yahudi bayramının da adıdır.) Bu 50 Kapı, Musa'nın Tevrat'ı Tanrı'dan aldığı 50. Kapı olarak; Zekanın kendisiyle birlikte, 7 alt Sayıların (2.1 alt başlığına bakın) her birindeki 7 Küçük Sayılardır. (7 x 7 = 49)

Daha fazla bilgi için bu bağlantıya tıklayınız.

72 Potestates, medius, sinisto et dextra

72 Powers, central, left and right. 72 Güç, merkez, sol ve sağ

Bu, Exodus’da (שמות) xiv:xix-xxi. bulunan 216 Bölünmüş Harfin Adı’dır. Üç ayetin her biri 72 harften oluşmaktadır; her ayet βουστροφηδόν sırasına göre yazıldığında, יה veya אל eklerini ekleyerek 72 meleğin sırasını ortaya koyarlar. 72 harflik üç ayetten oluşan toplam 216 harf. (216 x 3 = 666, Zaferin Usta Sayısı)

Yahudi Kabalası dışında bu 72 isim veya melek, zodyakın her 5 derecelik yarı dekanatına (5 x 72 = 360), tarot kartlarına -ve benzeri- atfedilir. Bazıları, bu isimlerin tersten yazıldığı zaman Kral Süleyman'ın Batı sihir geleneğine bağlı olduğu söylenen 72 iblisin ismini verdiğine inanıyor ve Kral Süleyman’a atfedilen bir kitaptaki gliflerden biri Kukla Kapsül Tesisi göründüğü için bu konu ile alakalı bilgi verdik.

Tapınağın Mobilyaları ve Üç Dünya

İki Altar, Menora, Shewbeard Tablosu ve Kircher’in diyagramındaki Musa’nın Tabletleri Tapınağın Mobilyaları’dırlar (משכן, kelimenin tam anlamıyla "Yerleşim Yeri" bkz. Exodus (שמות) xxv). Daha sonra Süleyman Mabedinin mobilyaları oldular. Yerleşim Yeri üç bölüme ayrıldı: Dış Avlu, Kutsal Yer ve Kutsallar Kutsalı.

Bu üç parçanın her biri, Kircher tarafından Kurtuluş Ağacı üzerindeki her bir üçlü üzerine atfedilmiştir.

  • Dış Avlu, bir kumaş perdesinin arkasında uzanıyordu, onu dünyevi etkilerden uzaklaştırıyordu ve hem bir ateş sunağı hem de bir su sunağı içeriyordu. (İlgili üçlü, Kircher'in diyagramında Mundus Elementorum yani Elementlerin Dünyası olarak adlandırılmıştır.)
  • Kutsal Yer başka bir perdenin arkasında uzanıyordu ve diğer nesnelerin yanı sıra Menora ve 12 somundan oluşan Çörek Tablosu'nu içeriyordu, bunlar 7 Armatür ve 12 katlı Zodyak'ın patent temsilleridir. (İlgili üçlü Mundus Orbium yani Yıldızlar Dünyası olarak adlandırılır.)
  • Son perdenin arkasında Musa Tabletlerini içeren Ahit Sandığı vardı. (İlgili üçlü Mundus Arketipi yani Fikirler Dünyası olarak adlandırılır)

35 Principes amisericordia originem ducentes et 35 Principes aseueritate originem ducentes

35 Princes who have their origin in Mercy and 35 Princes who have their origin in Severity. - Kökeni Merhamet olan 35 Prens ve kökeni Şiddet olan 35 Prens.

248 præcepta Legis affirmatiua et 365 præcepta Legis negatiua

248 positive precepts of the Law & 365 negative precepts of the Law. - Yasanın 248 olumlu ilkesi ve Yasanın 365 olumsuz ilkesi.

Musa'nın Sina Dağı'nda aldığı 10 Emrin yanı sıra, Tevrat'ta Tanrı'nın bazı eylemlere izin verdiği veya yasakladığı 613 örnek daha vardır, bu diğer emirlere מצווה denir. Tanrı, pozitif kanun olarak adlandırılan 248 eyleme izin verirken, Tevrat'ın tamamı boyunca negatif yasa olarak adlandırılan 365 eyleme izin vermez.

248 sayısı, insan vücudundaki ana kemiklerin sayısı olduğu için mikro kozmosa atfedilir. 365 sayısı, bir güneş yılının uzunluğu olduğu için makro kozmasa atfedilir. Burada Kircher, 248 pozitif yasayı İhtişam adlı Sayı ve Merhametin tarafı ile ilişkilendirirken, 365 olumsuz yasa Korku adı verilen Sayı ve Şiddet tarafı ile ilişkilendirilmiştir.

Notlar

  • Sephiroth (ספירת) ve Sephirah (ספירה) için İngilizce kelimeler bu makaledeki Sayılar ve Sayıdır. Sephirot ve Sephirah'ın İngilizce'deki en doğru çevirisi sayı sırasına göre sayıdır, bunları sayısal biçimde yazmak, daha sonra 1., 2., 3. ve diğerleri şeklinde yazmak en doğrudur. Her Sayının İngilizce adı, karışıklığı önlemek için modern çeviriler yerine Kircher'in diyagramını takip etmektedir.

Ayrıca Bakınız