tr:Guf

From EvaWiki
Jump to navigation Jump to search
Rebuild of Evangelion sürekliliğinde tasvir edilen Guf için lütfen bakınız: Guf (Rebuild).


Lilith'in Guf Kapılarının kapanışından kısa bir süre önce.

Guf (ガフ, "vücut"), Neon Genesis Evangelion’da, Guf Odası (ガフの部屋, GAFU no heya) ve Guf Kapılarına (ガフの扉, GAFU no tobira) doğrudan yapılmakta olan bir atıftır. Guf, Yahudilerin dinî terimlerinden birisidir ve Yahudi öğretisinde, doğmamış ruhların bulundukları yer anlamına gelmektedir. Guf’tan Evangelion’da çok bahsedilmese de Lilith ve Adam’dan türemiş yaşamın ruhani kökeninde yer alan, asıl anlamına benzer bir rol oynadığını söyleyebiliriz.

Bahsetmeler

Neon Genesis Evangelion içerisinde Guf’tan doğrudan 3 yerde bahsedilmiştir.

Bunların ilki 21. bölümde, Katsuragi Araştırma Ekibi’nin Antarktika’da olduğu kısımdır.

Bir kadın sesi (D kod adlı kadın): "Guf'un Kapıları açılır açılmaz termal nemlendirme tedavisine başlayın."[1]

Bir diğeri, 23. bölümde Kukla Kapsül Sistemi kısmında, Ritsuko tarafından Misato ve Shinji’ye söylenmekte olan bir cümlededir.

Ritsuko: “Evet, onlar insan. Normalde Evaların ruhları yok ama içlerinde gömülmüş insan ruhları taşıyorlar. İçinde ruh olan bir tek Rei var. Bir tek o. Bir ruhla doğan tek kişi oydu. Guf Odası boştu. Bu gördüğünüz Rei’ye benzeyen şeylerin bir ruhu yok. Onlar sadece içi boş kabuklar. Bu yüzden, onları yok edeceğim. Çünkü onlardan nefret ediyorum.”[2]

Bir diğeri ise, 26’. bölümde geçmektedir. Üçüncü Patlama’nın başlaması esnasında, Lilith NERV karargahından yukarıya, dünyanın üstüne çıkarken Profesör Fuyutsuki tarafından söylenmektedir.

Fuyutsuki: “Guf Odası açılıyor. Dünyanın başlangıcının ve sonunun kapısı, sonunda açılıyor.”[3]

Ayrıca, ruhları almak için, (aynı sahnenin akabinde) Lilith’in avuçlarında açılan vulva benzeri açıklıklar da ilgili film şeridinde “Guf Kapıları” olarak anılmaktadır.[4]

Guf'un Doğası

Guf’u derinlemesine inceleyecek olursak, Guf Odası, “doğmamış ruhlar için bir depo” tanımının Evangelion’da kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. EoE’de, Guf Odası, Lilin (ve muhtemelen Lilith doğumlu) ruhların Üçüncü Patlama sırasında akın ettiği, “dünyanın başlangıcı ve sonu”[3] olarak adlandırılır. Bu olay aslında ters yaratılıştır. (Ters yaratılış derken demek istediğim, bedenlerin ilkel çorbaya dönüşmesi ve ruhların ilk hallerine dönmesidir. Hiçbir şeye, hiçliğe dönüş gibi de yorumlayabiliriz.).

Guf Odası'nın kesin doğası belirsizdir, ancak mevcut görsel kanıtlar, Dirac Denizi'ne benzer şekilde daha yüksek boyutlarda[5] ikamet eden ve hem bir Yaşam Tohumunun gövdesi hem de onunla ilişkili Ay[6] ile bağlantılı bir uzay olabileceğini öne sürüyor. Guf Kapıları, Oda ile "dış dünya" arasında bir yol sağlamak için Tohumun avuç içlerinde açıklıklar olarak tezahür edebilir. (Eva Serileri tarafından Eva-01'e işletilen "stigma", Eva-01'in Üçüncü Patlama'da planlanan rolüne hazırlık olarak Seele tarafından zorla Kapıların yaratılmasını temsil ediyor olabilir.)

Her Tohum, kendi Guf Odasına sahip olabilir. Yani Adam, İkinci Patlama sırasında kendi Guf Odasının kapılarını açmış ve havarilerine ruhlarını vermiş olabilir. Bu havarilerinin Adam’ın uyuduğu süre boyunca neden aktif olmadıklarını açıklar. Fuyutsuki, Oda’nın mühürsüz olduğunu belirtir[3]. Bu, Üçüncü Patlama’nın “Ters Yaratılış” yönü ile, Guf Odasının başlangıçta açıldığını ve ardından dünyadaki yaşam başladığı zaman mühürlendiğini ve EoE’de, dünyanın sonunda tekrar açıldığını bilmekteyiz. Ayrıca Ritsuko, yukarıda bahsettiğimiz 23. bölümde, Lilith’in Guf Odasını boşalttığını söyler. Yani Lilith, Guf Odasını mühürlemeden önce tamamen boşaltmıştır. Bu durumlar aynı zamanda her Tohum’un ayrı bir Guf’a sahip olduğunun da kanıtıdır.

Yahudi inancında Guf Odasının boşaltılmasının Mesih’in gelişini ifade etmesinden farklı olarak Evangelion’da Guf Odasının boşaltılmasının sonuçları Ritsuko’nun sözlerinden[2] yapılan çıkarımlara dayanarak şu şekilde görünüyor: (A) insanlığın yani Lilin’in doğuşu, tüm doğmamış ruhlar doğdukları vakit tamamlandı. (B) Guf Odasında Evalara miras bırakılabilecek bir ruh yoktu ve onlara zaten doğmuş olan kurtarılmış ruhların verilmesi gerekiyordu. (C) Rei (yani Rei 1) Lilith’in kendi ruhunun bir parçası ve Yui’nin kurtarılmış ruhu ile doğdu. Ondan sonra gelen Reiler, (yani Rei 2 ve Rei 3) Rei 1’in ruhunu miras alan içi boş kabuklardı.

Yahudi İnancında Guf

"Havariyi yüzeyde yok etmek çok pahalı!"
Bu makale/bölüm çok ayrıntılı/değeri çok az olan veya hiç olmayan çok fazla bilgi maddesi içeriyor ve esaslarına göre düzenlenmesi gerekiyor.
Lütfen bu konuyu tartışın, veya sayfayı düzenlemeye başlayın..


Yahudi inancındaki Guf’a (גוף) biraz daha ayrıntılı bir şekilde değinecek olursak, Guf, İbranice’de “vücut” anlamına gelmektedir. Guf Odası ise sadece “vücut odası” değildir. Guf Odası, tüm doğmamış ruhların bulunduğu göksel Guf’taki yerdir. Bu odanın yaratılıştan önce de var olduğu söylenmektedir.

Ruhların hazinesini bir “beden” olarak tanımlamanın tuhaf deyimi, Adam Kadmon adlı ilkel insanın Kabbalistik geleneğine bağlanabilir. Tanrının insanlık için “orijinal niyeti” olan Adam Kadmon, çift cinsiyetli ve makro-kozmik bir varlıktı (boyut olarak evrenle aynı büyüklükte). Ancak, Adam Kadmon günah işlediğinde insanlık, ete ve kana indirildi, çatallandı (yani ikiye ayrıldı, erkek ve kadın) ve ölümlülere döndü. Kabbala’ya göre, her insan ruhu, Adam Kadmon’un büyük “dünya-ruhu”ndan bir parçadır. Dolayısıyla her insan ruhu Adam Kadmon’un bedeninden, (Guf’undan) gelir.

Talmud’da[7], yayılma (çoğalma, üreme) konusunda şunları okumaktayız:

“R. Assi şunları söyledi: Davud'un Oğlu (yani Yahudi Mesih), Guf'taki tüm ruhlar yok edilmeden önce gelmeyecek; çünkü şöyle deniyor: Çünkü kendini saran ruh Benden (tanrı kendisinden bahsediyor) ve yarattığım ruhlardan.[8].”

Sefer ha-Bahir (סֵפֶר הַבָּהִיר) olarak adlandırılan eski bir Kabbalistik çalışmada ayrıca şöyle denir:

“Elinde Ruhların Hazinesi var. İsrail iyiyken, bu ruhlar ortaya çıkmaya ve bu dünyaya gelmeye değer. Ama iyi değillerse, o zaman (bu ruhlar) ortaya çıkmaz. Bu nedenle, "Davud'un Oğlu, Guf'taki tüm ruhlar tamamlanıncaya kadar gelmeyecek" diyoruz. "Guf'taki tüm ruhlar"ın anlamı nedir? Bunun Adam (Kadmon)'un bedenindeki tüm ruhlara atıfta bulunduğunu söylüyoruz. (Bunlar tamamlandığında) yenileri ortaya çıkmaya değer olacaktır. Sonrasında, Davut’un Oğlu (Mesih) gelecek. Doğabilecek, çünkü ruhu diğer yeni ruhlar arasında olacak.”[9]

Mishna'nın (משנה) Hagigah denilen ikinci derecesinin on ikinci metninin Gemara'sında (Rabbinik yorumlar ve analizler), Satürn'ün Yedinci Cennetindeki (Araboth olarak adlandırılır) başka bir ayrı göksel Bedene gönderme yapabiliriz, çünkü şunu okuyoruz:

"Araboth, doğruluk, yargı ve lütuf, yaşamın hazineleri ve barış hazineleri ve kutsamanın hazineleri ve dürüstlerin ruhlarıdır ve doğmak üzere olan ruhlar ve canlar ve O kutsanmış olan, Kutsal Olan ile çiy, bundan sonra ölüleri diriltecektir."[10]

Bu, Talmud'da yazılı gördüğümüz Beden'den çok farklı bir kavramdır: Talmud'da yazıldığı şekliyle Beden her zaman vardı, ancak Midrash'ta tanımlanan Beden, Yaratılış eyleminden sonra var olur. Midrash'ta anlatılan Beden'in, Yaratılışın başlangıcında yaratılmamış aşağı ruhlar olduğu söylenen Çekirdeklerin (קרח) kaynağı olduğu söylenir.

Guf kelimesi O.T./Torah'da sadece bir kez, Nehemya'da (vii:iii) yer alır: "Bırakın Kapılar Kudüs'e kapatılsın ve onları engelleyin."

Guf, Guff, Guph, Gof, Goff ve Goph, İbranice Guf'un (גוף) kabul edilebilir İngilizce çevirileridir.

Notlar

Guf Odası, muhtemelen Ritsuko'nun Guf Odası'ndan bahsettiğinde orada bulunması nedeniyle bazen Kukla Kapsül Sistemi'nin kendisi olarak yanlış yorumlanabiliyor.

Referanslar

  1. "D kod adlı kadın", 21'. Bölümden
  2. 2.0 2.1 Ritsuko, 23. Bölüm
  3. 3.0 3.1 3.2 Fuyutsuki, 26'. Bölüm
  4. Neon Genesis Evangelion Filmler Hikaye Tahtaları Koleksiyonu.
  5. Bir analiz sayfasına şiddetle ihtiyaç vardır, ancak bu ileti dizisinin bu iddianın arkasındaki mantığın bir kısmını sağlaması beklenmektedir, doğrudan Guf Odası'ndan bahsetmeden de olsa. Opps!
  6. Fuyutsuki'nin Karanlık Ay'ın insan yaşamının kaynağı olduğu hakkındaki yorumunda "Ay" kısmının da üstü kapalıdır.
  7. Babylonian Talmud (Talmud Bavli), Jebamoth risalesi, folio 63b
  8. Isaiah 42:16.
  9. Sefer ha-Bahir, 184.
  10. Babylonian Talmud (Talmud Bavli), Hagigah risalesi, folio 12b.