tr:Havariler (Portal)

From EvaWiki
Jump to: navigation, search

Havariler

Gizemli Havariler sürekli olarak Tokyo-3'e saldırır. Nerv'ü yenmeyi başarırlarsa, Üçüncü Patlama'da tüm insanlık yok edilecek.

Bu, orijinal Neon Genesis Evangelion TV dizisindeki tüm havarilerin listesidir.


Görsel İsim Sıralama Açıklama
Adam Adam

アダム

Birinci Dünyadaki ilk insan. Tüm "Havarisel" havarilerin atası.
Lilith Lilith

リリス

İkinci İnsanlığın (Lilin) ve dünyadaki diğer tüm LCL tabanlı organizmaların atası.
Sachiel Sachiel

サキエル

Üçüncü Animede görülen ilk havaridir. Amfibi insansı bir havaridir.
Shamshel Shamshel

シャムシェル

Dördüncü Ölümcül "ışık kırbaçlarıyla" eklembacaklı benzeri bir havari.
Ramiel Ramiel

ラミエル

Beşinci Ölümcül parçacık ışını ve oldukça dayanıklı AT Alanı ile son derece güçlü oktahedral havari.
Gaghiel Gaghiel

ガギエル

Altıncı Denizsel havari, bir uçak gemisi boyutundadır.
Israfel Israfel

イスラフェル

Yedinci Tekil ve "ikiz" formlar arasında geçiş yapabilen bir havari.
Sandalphon Sandalphon

サンダルフォン

Sekizinci Volkanda henüz embriyonik aşamadayken hızla olgunlaştı. Aşırı sıcaklık ve basınca dayanabilir. Kambriyen avcısı Anomalocaris'e benzer.
Matarael Matarael

マトリエル

Dokuzuncu Karın gözünden asit salgılayan dört ayaklı örümcek benzeri havari.
Sahaquiel Sahaquiel

サハクィエル

Onuncu Alçak dünya yörüngesinden şehre düşerek Tokyo-3'ü yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya bırakan canavarımsı havari.
Ireul Ireul

イロウル

On Birinci NERV Karargahının derinliklerinde görülen mikroskobik havari. Bilgisayar sistemine girme yeteneğine sahip.
Leliel Leliel

レリエル

On İkinci Daha büyük boyutlarda var olan kara delik benzeri gölge gövdeli havari.
Bardiel Bardiel

バルディエル

On Üçüncü Slime mantarına benzer fiziksel bir yapıya sahiptir. Evangelion Ünite-03'ü parazitleştirir ve kontrolünü ele geçirir.
Zeruel Zeruel

ゼルエル

On Dördüncü Güçlü AT Alanına sahip son derece ölümcül havari ve yıkım gücünün sınırı yoktur. Acımasız bir kader onu beklemekte.
Arael Arael

アラエル

On Beşinci Zihinleri bir ışık demeti ile işgal edebilen, Dünya'nın yörüngesinde bulunan, altı kanatlı kuş benzeri havari.
Armisael Armisael

アルミサエル

On Altıncı İlk önce parıldayan bir çift sarmal olarak görülür. Bir Eva ile form değiştirip kaynaşabilir.
Tabris Tabris

渚カヲル

On Yedinci Görünüşü on beş yaşında bir erkek insan şeklindedir. Adam'ın ruhunun kabıdır.


Havariler (Yeni Sinema Sürümü)

Yeni Sinema Sürümü'nden (Rebuild of Evangelion) Havariler aşağıdadır. Orijinal seri muadillerinden farklı olarak, isimleriyle değil, sadece numaralarıyla tanınırlar. İlk başta orijinal seri muadillerine benzer görünseler de, doğrudan karşılaştırmalar yapmanın zor, çoğu zaman imkansız olduğu noktaya giderek benzerlerinden daha fazla ayrılıyorlar.


Görsel İsim Sıralama Açıklama
Adams ?Adamlar?
Birinci (???) Rebuild of Evangelion sürekliliğinde İkinci Patlama'da görülen parlak devler. Küçük somut bilgiler mevcuttur.
Kaworu Nagisa Kaworu Nagisa

渚カヲル

Birinci/On Üçüncü Görünüşte genç bir insan erkektir. Aslen İlk Havari olan pozisyonu, Dördüncü Patlama için başlatma prosedürünün bir parçası olarak Evangelion 3.0'da On Üçüncü Havari'ye indirildi.
Lilith Lilith

リリス

İkinci Rebuild of Evangelion sürekliliğinde İkinci Havari. Orijinal seri muadilinden farklı bir maske takıyor.
Third Angel Üçüncü Havari

第3使徒

Üçüncü Sonunda Eva-05 tarafından yok edilen iskeletimsi, belli belirsiz ejderha benzeri bir yaratık.
Fourth Angel Dördüncü Havari

第4使徒

Dördüncü Eva 1.0'da görülen ilk havari. TV dizisindeki Sachiel ile neredeyse aynı.
Fifth Angel Beşinci Havari

第5使徒

Beşinci Enerji kamçılı böcek benzeri havari, esasen TV dizisinden Shamshel'in güncellenmiş bir tasarımıdır.
Sixth Angel Altıncı Havari

第6使徒

Altıncı Son derece güçlü havari, TV dizisindeki Ramiel'e benzer ama daha güçlü ve şekil değiştirme yeteneğine sahiptir.
Seventh Angel Yedinci Havari

第7使徒

Yedinci Stilize bir saati andıran devasa iki ayaklı havari
Eighth Angel Sekizinci Havari

第8使徒

Sekizinci Yörüngeden inen ve çoklu formlar arasında geçiş yapan son derece güçlü havari.
Ninth Angel Dokuzuncu Havari

第9使徒

Dokuzuncu Yüzeysel olarak orijinal seriden Bardiel'e dayanan, ele geçirdiği Eva-03'ün içinde Asuka Shikinami Langley'in bulunduğu havaridir.
Tenth Angel Onuncu Havari

第10使徒

Onuncu Görünüm ve yetenekler açısından güncellenmiş bir Zeruel'e yüzeysel olarak benzeyen son derece güçlü ve yıkıcı havari.
??? On Birinci Havari

第11使徒

On Birinci Ekranda görülmedi veya görüldüyse bu şekilde tanımlanmadı. Tamamen gizemli.
Twelfth Angel On İkinci Havari

第12使徒

On İkinci Evangelion 3.0'da görülen Polimorf Havari.


Havariler
Havariler (Genel)
Birinci ve İkinci Havari (Yaşam Tohumları): Adam | Lilith
3'ten 17'ye Kadar Havariler (Adam'ın Çocukları):
Sachiel | Shamshel | Ramiel | Gaghiel | Israfel | Sandalphon | Matarael | Sahaquiel
Ireul | Leliel | Bardiel | Zeruel | Arael | Armisael | Tabris
On Sekizinci Havari: Lilin
Rebuild of Evangelion: ?Adamlar? | Lilith | Üçüncü Havari | Dördüncü Havari | Beşinci Havari | Altıncı Havari | Yedinci Havari | Sekizinci Havari | Dokuzuncu Havari | Onuncu Havari | On Birinci Havari | On İkinci Havari | 1./13. Havari
Diğer: Ekstrakanonik Havariler