tr:Adamlar

From EvaWiki
Jump to: navigation, search

Adamlar (ア ダ ム ス, Adamusu), İkinci Patlama’da ortaya çıkan ve RoE serisinde önemli bir rol oynayan dört parlak devdir. Şu anda onlar hakkında çok az somut bilgi mevcut.

Adamlar
İkinci Patlama’daki dört Adam
Dört çift kanat.
İkinci Patlama kraterinin yakından görünümü.
Eva 1.0'ın ön izlemesinden Adamlar'ın eski hali.
Until You Come to Me’den Adamlar(?)


Detaylar

"Dev ışık" formunda görüldüğü gibi Adamlar, görünüş olarak biraz farklıdır, ancak hepsinin haleleri ve kanatları vardır. İkinci Patlama’dan on beş yıl sonra, Guf Kapıları Antarktika üzerinde hâlâ açıktır ve muhtemelen bireysel Adamlar tarafından oluşturulan dört haç da hâlâ mevcuttur. Güney Kutbu'nun Evangelion 3.0'dan itibaren hâlâ bu durumda olup olmadığı bilinmemektedir.

Adının ima ettiğinin aksine -yani, Neon Genesis Evangelion'daki Adam'ın rolünün yerine geçtikleri ve bu nedenle bu yeniden anlatımın İlk Havarileri olmaları- toplu olarak İlk Havari gibi görünmüyorlar. Eva 3.0'da Kaworu Nagisa, kendisinin İlk Havari olduğunu belirtir (filmdeki olayların bir sonucu olarak on üçüncü havari olarak ortaya çıkmasına rağmen). Bununla birlikte, Kaworu'nun kendisi hakkında bilgi eksikliği, bu iddia ile tam olarak ne demek istediğini ve gerçek doğası ve diğer havarilerle bağlantısı açısından ne anlama geldiğini keşfetmek için hâlâ pek çok kapıyı açık bırakmaktadır.

Bununla birlikte, Eva-13'ün (Kaworu ve Shinji tarafından çift pilotlu) bir "Kurtulmuş Adamlar" (Adams no ikinokori) olduğu bilinmektedir. Bu Mari tarafından Eva-13 ışıldayan bir dev haline geldiğinde ve DMS'yi aştığında (yani Eva Sözde Evrimi) 3. aşamada ortaya çıkar. Adamlar'ın kendileri de ışıltılı devler olduğu ve "sözde evrim", "yeni bir forma dönüşmek yerine eskisine geri dönmek" anlamına geldiği için, "Kurtulmuş Adamlar" kelimesinin anlamı netleşir: Evangelion 13, İkinci Patlama’ya katılan dört devden biriydi ve insanlık tarafından yalnızca yakalanarak bir Evangelion'a dönüştürülmek üzere olaydan sağ çıktı.

Eva-13, Eva-01 ile çarpıcı bir benzerlik taşıyor. Dahası, Eva-01’in sözde evriminin Eva 2.0'ın sonunda Üçüncü Patlama’da ("İkinci Patlama’nın devamı") dönüştüğü parlak varlık, İkinci Patlama’da görülen "üç gözlü" Adamlar'a benziyor. İlgi çekici bir nokta olarak, üç gözlü Adamlar'ın göğüs bölgesi sahnenin dışındadır ve izleyicinin Eva-01'in parlak dev formunun ortaya çıkardığı iki çekirdeğin o belirli Adamlar'da orijinal olarak mevcut olup olmadığını doğrulamasını engellemektedir. Ancak, NGE'den Adam'ın dev ışık formunu görsel olarak hatırlatan üç gözlü bir varlık IPEA'nın logosunda beliriyor ve logonun tasarımı belirli bir şekilde yorumlanırsa, varlığın iki çekirdeği varmış gibi görünür. Logo Eva-01'in sözde evriminden önce gelse de üç göz, iki çekirdek Eva-01 ile aynıdır. Buna ek olarak Ritsuko, Yakın Üçüncü Patlama’da, uyanan Eva-01'in "orijinal formuna geri döndüğünü" ve "bir enerji yoğunlaşmasına dönüştüğünü" belirtiyor ki bu, diğer noktalarla birlikte alındığında, Eva-01'in bir Adamlar olarak gerçek doğasını açıkça ifade ediyor.

Parlak Dev Eva-13
Yakın Üçüncü Patlama’da Eva-01
Üçüncü "gözü" gösteren yakın çekim
IPEA logosu


Kalan iki Adamlar büyük olasılıkla Evangelion Mark.06 ve Nebuchadnezzar'ın Anahtarı'dır, ancak yazının uzunluğu sebebiyle ayrıntılar ayrı bir makaleye aktarılmıştır.

Evangelion Mark.09 bazen "Adamlar'ın Gemisi" (kabı, tahtı) olarak tanımlandığı için olası bir Adamlar olarak kabul edilir. Bununla birlikte, bu etiketin özgüllüğü, Mark.09'un kendi başına bir Adamlar olmadığını, daha ziyade, henüz belirsiz bir şekilde onlarla yakından ilişkili bir şey olduğunu güçlü bir şekilde göstermektedir. Gizemli bir şekilde, "Wunder'ın gerçek efendisi" olduğu söyleniyor ve geminin kontrolünü Eva-01'den alabiliyor. Tüm gövdesi hem metamorfik hem de taklit özellikleri gösteren bir çekirdektir. Evangelion arka hikayesinde, çekirdekler klasik olarak bir geminin işlevini yerine getirmiştir; yerleşik ruhu ve varsa, S2 motorunu barındırmaktadır çekirdekler. Bu ilişkilendirme, Adamlar'ın Gemisinin gerçekte ne olduğuna potansiyel olarak ışık tutabilir, ancak böyle bir açıklama, şu anda kesin olarak spekülasyon alanında kalmaktadır.

Terimin Kullanımı

Anno'nun konsept çizimi

"Adamlar" terimi ilk filmin sonundaki Eva 2.0’ın fragmanında görünüyor. Sonraki filmde, Adamlar, İkinci Patlama’da stilize edilmiş bir geri dönüş sırasında ilk gerçek görünümlerini verirken, sekansın anlatımı olmadığı için isimsiz kalıyorlar; ne de onlara yalnızca "ışık devleri" olarak atıfta bulunan senaryoda adlandırılmamışlardır (光 の 巨人, hikari no kyojin). Yine de, orijinal fragmandaki adın, Evangelion 2.0 Complete Records Collection yayınlandığında hâlâ geçerli olduğu doğrulandı, burada Anno tarafından hazırlanan bir konsept taslağı "Adamlar" (ア ダ ム ス) olarak adlandırıldı. "Adamlar" terimi nihayet Eva 3.0'dan itibaren sözlü diyalogda kullanılmaktadır.

"Adamlar" teriminin hem tekil hem de çoğul olduğuna dikkat edin; "Adam" tekil form değildir. Bu İngilizce'de kulağa doğal gelmese de Japonca bir şeyin sayısının belirtilmesini gerektirmez - yani tekil ve çoğul arasında ayrım yapılmasına gerek yoktur. Genellikle bağlamda örtük olduğu varsayılır veya başka şekilde belirtilmesi gereksiz kabul edilir. Çoğullaştırılmış "Adamlar" biçimi muhtemelen belirsizliği ve ilgi çekiciliği nedeniyle seçildi. Tekil "Adam" ile olan ayrım hemen göze çarpıyor ve izleyicide bu "Adamlar"ın İlk Havari olarak Adam'ın orijinal rolünün tamamıyla yerini alıp almadığına veya belki daha fazlası olup olmadığına dair sorular sormasını sağlar. Complete Records Collection'da yayınlanan Eva 2.0 senaryo taslağında tekil "Adam" (ア ダ ム) kelimesinden kayda değer bir şekilde bahsedilmişti çünkü "Adamlar", 1.0'daki fragmandaki ortamda zaten kurulmuştu ancak bu ayrıntı son taslakta tamamen çıkarılmış, hiçbir şeyle değiştirilmemişti.

Boynuz Motifi

Eva-13, Adamlar'la yapıldığından şiddetle şüphelenilen iki Eva ile birlikte, Eva-01 ve Mark.06, hepsinin miğferlerinde alın boynuzları vardır. Bu motif aynı zamanda bir "Adamların Gemisi" olan ve bir Adamlar değil de bir "Adamlar’ın Kabı" olan Mark.09'da, Eva kaskına çok benzeyen ve özellikle Mark.09'un tasarımını çağrıştıran Wunder köprüsü ile birlikte görülüyor. Merkezlenmiş alın boynuzları diğer Eva'lar için bilinmemektedir, bu da muhtemelen kasıtlı bir görsel motif olmasını sağlar. Boynuz motifinin bu varlıkları birbirine bağlamanın ötesinde daha büyük bir önemi olup olmadığı belirsizdir.

Until You Come to Me'de bulunan dört kazığa geçirilmiş devin (genellikle Adamlar olduğu düşünülen) çekimi, bir noktada boynuzlu devlerden bazılarını gerçek bir anatomik özellik olarak tasvir etmiştir (yalnızca zırhın bir özelliği değil). Ancak orijinal kayıtları sürecinde boynuzlar kaldırıldı.

Japon mitolojisinde, merkezlenmiş bir alın boynuzu “oni” ile ilişkilendirilir ve boynuzlarının alabileceği iki yaygın konfigürasyondan birini temsil eder. Oni bağlantısı geçmişte kabul edilmiş, kavramsal düzeyde tüm Eva'lara genelleştirilmiştir, ancak RoE’de yalnızca Eva-01 ile gerçekten belirgindir.

Boynuz Motifi
Eva-13
Eva-01
Mark.06
Mark.09
Wunder Köprüsü, "boynuz"u görünmektedir
Until You Come to Me’nin taslak görüntüsü


Notlar ve Referanslar