tr:On Birinci Havari

From EvaWiki
Jump to: navigation, search

Rebuild of Evangelion'da, Havari numaralandırmasına göre 11. Havarinin var olduğu ima edilir, ancak ya hiç görülmez ya da ekranda açıkça tanımlanmaz. Ortaya çıkışı, Evangelion 2.0 ve Evangelion 3.0 arasında bir zamanda meydana gelmiş gibi görünüyor. Bu havarinin kimliği ve görünüşü bir sır olarak kalır.


Bu makale hoş olmayan "Eksik" adını taşıyor. Bu kötü bir şey. Her yerde NGE hayranlarına harika bir hizmet sunun!

Havariler
Havariler (Genel)
Birinci ve İkinci Havari (Yaşam Tohumları): Adam | Lilith
3'ten 17'ye Kadar Havariler (Adam'ın Çocukları):
Sachiel | Shamshel | Ramiel | Gaghiel | Israfel | Sandalphon | Matarael | Sahaquiel
Ireul | Leliel | Bardiel | Zeruel | Arael | Armisael | Tabris
On Sekizinci Havari: Lilin
Rebuild of Evangelion: ?Adamlar? | Lilith | Üçüncü Havari | Dördüncü Havari | Beşinci Havari | Altıncı Havari | Yedinci Havari | Sekizinci Havari | Dokuzuncu Havari | Onuncu Havari | On Birinci Havari | On İkinci Havari | 1./13. Havari
Diğer: Ekstrakanonik Havariler