tr:İlk Ataların Irkı

From EvaWiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

"Magi'nin veri kayıt cihazlarını incelemekte özgürsünüz. Böyle bir olayın kaydı yoktur."
Bu makale veya bölüm, herhangi bir (veya neredeyse yeterli) referans veya kaynaktan alıntı yapmamaktadır..
Lütfen bu konuyu tartışma sayfasında tartışın ve/veya sayfayı düzenlemeye başlayın. .


Çoğunlukla İngilizce yazılarda F.A.R olarak kısaltılan, uzun hâli ile “First Ancestral Race” yani “İlk Ataların Irkı” (İlk Atasal Irk da diyebiliriz, 第一始祖民族、Dai'ichi Shiso Minzoku) olarak çevireceğimiz yaşam formları, Evangelion hikayesinin arkasında var olan (diğer bir deyiş ile Evangelion mitosunun kurucusu olan); Yaşam Tohumları’nı yani Adam ve Lilith gibi havarileri, onların aylarını, Longinus Mızraklarını, Ölü Deniz Yazıtları’nı ve dolaylı olarak Adam’dan gelen havarileri ve Lilinleri yaratmış olan varlıklardır.[1]

Profil

İlk Ataların Irkı, 4,6 milyar yıldan uzun bir süre önce Samanyolu Galaksisinde bilinmeyen bir dünyanın sakinleriydi ve ilk dünya dışı zeka olarak tanımlanıyorlar. Dünyalarının yakın bir yıkımla karşı karşıya olduğu netleştiğinde, fiziksel türlerini yok olmaya terk ettiler, ancak benzer varlıkların başka yerlerde yaşamasını sağlamak için önlemler aldılar. Her biri bir FAR bireyin ruhuna sahip olan ve bir Longinus Mızrağı ile birlikte bir taşıyıcı gemiye (Ay) yerleştirilen Yaşam Tohumları olarak adlandırılan yedi[Kaynak Gerekli] öncü varlık yaratıldı. Ancak bunu, Yaşam Meyvesini içeren Yaşam Tohumları ile Bilgi Meyvesini içerenlerin hiçbir zaman aynı anda bir gezegene (Dünya'da yanlışlıkla meydana gelen olay gibi) inmemesi için planlamışlardı. İlk Ataların Irkını oluşturan çeşitli demografik özellikler daha sonra bir olarak birleşti ve yedi taşıyıcıya bindi, muhtemelen ruhlara indirgendikleri ve diğer dünyalarda yeniden doğmayı beklemek için yedi Tohumun Guf Odasına bırakıldığı düşünülmektedir. Bu, Adam'ın Çocuklarının (Havariler) ve ilk Lilin'in İlk Ataların Irkının reenkarne üyeleri olduğu anlamına gelir.

İlk Ataların Irkı aynı zamanda bahsettiğim üzere Longinus Mızraklarını da verdi. Bu mızraklak, AT Alanını yok edebilecek güçte, yarı canlı mızraklardır. Eğer Yaşam Tohumları’ndan birisine saplanırsa onu anında yok etme yahut uyutma gücüne de sahiptir. Bu özelliği ile iki farklı türden tohumun aynı gezegende bir araya gelme durumu da engellenmeye çalışılmıştır.

İlk Ataların Irkı, aynı zamanda bahsettiğim üzere Ölü Deniz Yazıtları’nın da yazarıdırlar. Bilgiler, Longinus Mızrakları ile birlikte bir koruma olarak Beyaz veya Kara Ay nakliye gemilerine dahil edildi. "Ölü Deniz Parşömenleri" olarak da bilinen şey, aslında Yaşam Tohumlarının ve Longinus Mızraklarının nasıl çalıştığını ayrıntılarıyla anlatan ve bir Tohumun uyanması durumunda gerçekleşecek şeylerle ilgili tahminler içeren, Yaşam Tohumlarının her biri ile birlikte İlk Ata Irkının gönderdiği bir kılavuzdur.

İlk Ataların Irkı, Lilin’in ve havarilerin nihai yaratıcıları olduğu için her ikisi açısından da "tanrı" olarak kabul edilebilir.

Kavramsallaştırmadaki Geçmişleri

Bir öncül ırk kavramı en başından beri mevcut olmasına rağmen, İlk Ataların Irkından hiçbir zaman doğrudan serinin içinde bahsedilmemiştir. Erken bir planlama toplantısında[Kaynak Gerekli] iki (Birinci ve İkinci) Ataların Irkları değerlendirildi ve Birincisi daha sonra Neon Genesis Evangelion Önerisine dahil edildi, bunlar animenin yayınlanmasından iki yıl önceydi. En sonunda animeye daha belirsiz ipuçları yerleştirildi ve bu ipuçları çoğunlukla 21. bölümdeydi[Kaynak Gerekli], ancak bunlar genellikle hayranlar tarafından fark edilmedi. Anno ve diğer personeller ile yapılan röportajlarla prodüksiyonu açısından yoğun bir şekilde bilgilendirilen PS2 için Neon Genesis Evangelion 2 video oyununun piyasaya sürülmesine kadar, İlk Ataların Irkı'nın mitosuna "geri getirildiği"nin farkında değildi hiç kimse, (ardından genişletilmiş bir PSP sürümü, alt başlıklı Another Cases geldi). Onlar hakkındaki bilgiler neredeyse tamamen Gizli Bilgi Dosyalarından ve Kaworu'nun "iyi" PSP sonundan geliyor.

Notlar

  • İlk Ataların Irkı tematik olarak Monolith'leri yaratan uzaylı ırk olan 2001: A Space Odyssey'deki "Firstborn" uzaylılarına benzer. Firstborn, hayatı tam olarak yaratmasa da, galaksideki duyarlılığa ulaşan ilk ırktı ve uzayda yaptıkları yolculuklarda, yaşamla karşılaştıkları gezegenlerde (yani tarihöncesi Dünya'daki proto-insan maymunlarıyla) duyarlılığın gelişmesini teşvik etmeye çalışmak için deneyler düzenlediler.

Referanslar

  1. İlk Ataların Irkı'nın genel geçerliliği, tek açık bilginin birinci kademe kanon olmayan materyalden olması nedeniyle hâlâ tartışılmaktadır. (Bakınız: Teori ve Analiz: Kanon Nedir?)