tr:Kukla Kapsül Tesisi

From EvaWiki
(Redirected from tr:Kukla Kapsül Sistemi)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Rei, Kukla Kapsül Tesisi'ndeki LCL tüpünün içinde.

Kukla Kapsül Tesisi veya Derin Yeraltı Tesisi, Merkez Dogma’nın derinliklerinde, Merkez Bölge adı verilen yerde, Kukla Sistemi’nin çekirdeği olduğu söylenen ruhsuz Rei kaplarını (bedenlerinin de diyebiliriz, kap diye bahsedeceğim) barındırmak için kullanılan odanın adıdır.

Bu odadaki "beyin", "omurga sütunu" ve LCL tankı, muhtemelen Evangelionların giriş sisteminin ilkel bir versiyonudur. Metalik kasadaki beyin benzeri nesne, muhtemelen Magi sistemindeki "beyin" ile aynı teknolojinin bir ürünüdür.

23. bölüm sırasında Ritsuko, "Destrudo İşlemini" başlatarak ruhsuz Rei klonlarını yok eder, bu da parçalanmalarına neden olur.

Analiz

Kukla Sisteminin ÇekirdeğiNGE'nin anlaşılması en zor yönlerinden biri, Rei tankı ile sahte sistem arasındaki ilişkidir. "Kukla Kapsül Tesisi" adı, normalde sahte kapsüllerin üretildiği veya monte edildiği bir yeri ifade eder, ancak burada açıkça durum böyle değildir. 23. bölümün sonunda, Ritsuko, Rei’nin tankını yok eder. 24. bölümde Gendo ona "Kukla sistemi neden yok ettin?" diye sorar. Buna rağmen, Rei klonları ile Kukla Sistemi arasındaki ilişkiyi anlamak neredeyse imkansızdır. Rei'nin LCL'e daldığı sahnelerde Kukla Sistemi’ne kişiliğini aşılaması ile bir ilgisi var gibi görünüyor, ancak tankın içine girmesi de Kukla Sistemi için bir rol oynuyor gibi görünüyor. Bu kısmın ne olduğu, mevcut kanıtlardan anlaşılamıyor gibi görünüyor.

Ritsuko, Rei klonlarını yok etmeye hazırlanıyor.

Reileri yok ettiğinde, Ritsuko'nun denetleyicisindeki ekran Rei 4 ile başlayan bir Rei listesi gösteriyor. Bu yüzden kukla kapsüllerin fiziksel olarak içlerinde klonları yok gibi görünüyor. (Reilerin 1’den 3’e tamamı hesaplanmıştır). Dolayısıyla, NGE'nin cevaplanmamış en büyük sorularından biri şudur: "Reilerin tankını yok etmek kukla sistemi nasıl yok eder?" Bunun basitçe ek kukla kapsülü olmayacağı anlamına mı geldiğini veya bir şekilde Evalarda kurulu olan sistemler ve halihazırda üretilmiş olan kapsüllerin devre dışı bırakılıp bırakılmadığını bilmiyoruz. Ayrıca, Rei’nin tankının yokluğunda bile neden Rei 3’ü kullanarak Kukla Sistemi’ni programlamaya devam edemediklerini de bize söylemiyor.

Kukla Kapsül Tesisi’nin Zeminindeki Şekil

K.K.T.'ndeki glifin yeniden oluşturulmuş görüntüsü

Kukla Kapsül Sistemi’nin zeminindeki glifin dış bölümü, British Library'nin Sloane (el yazmaları) koleksiyonunun bir parçasıdır. *(Sloane el yazmaları koleksiyonu, tıp, simya, kimya, botanik ve bahçecilik, keşif ve seyahat, matematik ve doğa tarihi, sihir ve din gibi çok çeşitli konuları kapsar.)* 3'ü ruhların çağrışımıyla ilgili talimatlar veren 4 kitap içerir. Kukla Kapsül Sistemi’ndeki ilgili glif, Ars Theurgia Goetia adlı ilk kitaptan alınmıştır ve ruhun etkisinden korunmak için sihirbazın durduğu sihirli çember olarak kullanılır.

Yüzüğün içinde dokuz bölüme ayrılmış Latinceleştirilmiş İbranice İlahi İsimler yazılıdır. Dokuz bölümün her biri, Kabbalistik Hayat Ağacının ilgili Sayılarına genel olarak tahsis edilen İsimleri içerir.

Rebuildlerde