Yoji Enokido

From EvaWiki
Jump to navigation Jump to search

Yoji Enokido (榎戸 洋司) worked as a writer for the Evangelion TV series for Episode 8 and Episode 11. He is also a writer for, and far more heavily involved, in the Rebuild of Evangelion series, according to the 2.0 CRC. Enokido also wrote screenplays for other Gainax works such as Melody of Oblivion, FLCL, Diebuster (Aim for the Top, Gunbuster 2) as well as other notable works like Revolutionary Girl Utena.

Staff
Hideaki Anno | Kazuya Tsurumaki | Masayuki | Shinji Higuchi | Mahiro Maeda | Yoshiyuki Sadamoto | Ikuto Yamashita | Akio Satsukawa | Ikki Todoroki | Mitsuo Iso | Takeshi Honda | Yoji Enokido | Hidenori Matsubara | Shiro Sagisu | Atsushi Nishigori | Yoshitoh Asari | Hidetoshi Sato | Hiroshi Yamaguchi | Akira Takamura | Hiroyuki Ishido | Keiichi Sugiyama | Ken Ando | Masahiko Otsuka | Minoru Ohara | Naoyasu Habu | Seiji Mizushima | Tensai Okamura | Tetsuya Watanabe | Tomoki Kyoda | Tsuyoshi Kaga | Takami Akai | Yo Yoshinari | Carl Horn | Dan Kanemitsu