Hidetoshi Sato

From EvaWiki
Jump to navigation Jump to search

Hidetoshi Sato (佐藤 英敏) is a composer and musician and composed the opening them for the Neon Genesis Evangelion TV Series A Cruel Angel's Thesis. He has also composed music for other series such as the opening for Blue Gender, the theme for Slayers - The Motion Picture, and music for Martian Successor Nadesico.

Staff
Hideaki Anno | Kazuya Tsurumaki | Masayuki | Shinji Higuchi | Mahiro Maeda | Yoshiyuki Sadamoto | Ikuto Yamashita | Akio Satsukawa | Ikki Todoroki | Mitsuo Iso | Takeshi Honda | Yoji Enokido | Hidenori Matsubara | Shiro Sagisu | Atsushi Nishigori | Yoshitoh Asari | Hidetoshi Sato | Hiroshi Yamaguchi | Akira Takamura | Hiroyuki Ishido | Keiichi Sugiyama | Ken Ando | Masahiko Otsuka | Minoru Ohara | Naoyasu Habu | Seiji Mizushima | Tensai Okamura | Tetsuya Watanabe | Tomoki Kyoda | Tsuyoshi Kaga | Takami Akai | Yo Yoshinari | Carl Horn | Dan Kanemitsu