Keiichi Sugiyama

From EvaWiki
Jump to navigation Jump to search


This article bears the unpleasant designation of "Stub." This is a Bad Thing. Provide a great service to NGE fan-geeks everywhere by making it awesomer!


Keiichi Sugiyama (杉山 慶一) was an episode director for the Evangelion TV series (Episode 5). Sugiyama also acted as episode director for other works such as Najica Blitz Tactics and Saber Marionette J and will be directing a movie called Spirit, Studio Gonzo's first theatrical production.

Staff
Hideaki Anno | Kazuya Tsurumaki | Masayuki | Shinji Higuchi | Mahiro Maeda | Yoshiyuki Sadamoto | Ikuto Yamashita | Akio Satsukawa | Ikki Todoroki | Mitsuo Iso | Takeshi Honda | Yoji Enokido | Hidenori Matsubara | Shiro Sagisu | Atsushi Nishigori | Yoshitoh Asari | Hidetoshi Sato | Hiroshi Yamaguchi | Akira Takamura | Hiroyuki Ishido | Keiichi Sugiyama | Ken Ando | Masahiko Otsuka | Minoru Ohara | Naoyasu Habu | Seiji Mizushima | Tensai Okamura | Tetsuya Watanabe | Tomoki Kyoda | Tsuyoshi Kaga | Takami Akai | Yo Yoshinari | Carl Horn | Dan Kanemitsu