Hiroyuki Ishido

From EvaWiki
Jump to navigation Jump to search

Hiroyuki Ishido (石堂 宏之) was an episode director for the Evangelion TV series. Ishido also acted as an episode director for works such as The Melody of Oblivion, Yamato Takeru, and Speed Racer 2000.


This article bears the unpleasant designation of "Stub." This is a Bad Thing. Provide a great service to NGE fan-geeks everywhere by making it awesomer!

Staff
Hideaki Anno | Kazuya Tsurumaki | Masayuki | Shinji Higuchi | Mahiro Maeda | Yoshiyuki Sadamoto | Ikuto Yamashita | Akio Satsukawa | Ikki Todoroki | Mitsuo Iso | Takeshi Honda | Yoji Enokido | Hidenori Matsubara | Shiro Sagisu | Atsushi Nishigori | Yoshitoh Asari | Hidetoshi Sato | Hiroshi Yamaguchi | Akira Takamura | Hiroyuki Ishido | Keiichi Sugiyama | Ken Ando | Masahiko Otsuka | Minoru Ohara | Naoyasu Habu | Seiji Mizushima | Tensai Okamura | Tetsuya Watanabe | Tomoki Kyoda | Tsuyoshi Kaga | Takami Akai | Yo Yoshinari | Carl Horn | Dan Kanemitsu