tr:Vatikan Antlaşması

From EvaWiki
Jump to: navigation, search

Vatikan Antlaşması (バチカン条約), Rebuild sürekliliğinde ülke başına yalnızca üç aktif Evangelion ünitesine izin veren uluslararası bir anlaşmadır. Sonuç olarak, Nerv Karargahı'nın test için Amerika'dan Evangelion Ünite-03' alması üzerine, Eva-02, IPEA'nın yetkisi altında muhafaza altına alınır; teknik olarak Japonya'nın değil Avrupa'nın kontrolü altında olan ve şu anda aktif olan üç Eva'dan biri oldu.

Analiz

Anlaşmanın görünürdeki var olma nedeni, herhangi bir ülkenin dünyadaki en güçlü silahlardan çok fazla biriktirmesini önlemek için basit politika olabilir. Ancak, Japonya'nın Evangelionlara erişimini kısıtlayan bir politikanın, dünyanın havari tehdidine karşı savunması olarak konumları ışığında tamamen verimsiz olduğu göz önüne alındığında; Üç Eva sınırı için "daha derin" bir neden olmasaydı, Seele muhtemelen bazı ipleri çeker, bazı şeyleri değiştirirdi. İletilen makul bir spekülasyon: Herhangi bir yerde ve zamanda aktif olan dört Eva, dört Adam'ın eşdeğerini bir araya getirerek İkinci Patlama koşullarını yeniden yaratma riskini taşır.