tr:Tanrı

From EvaWiki
Jump to navigation Jump to search

Tanrı (神, kami) NGE evreninde sık kullanılan bir terimdir ve geniş çapta ve sıklıkla birden fazla şeyi ifade etmek için kullanılır. Kami'nin hem Şintoizme özgü bir kavram olması hem de tek bir varlığı ifade eden Batılı "Tanrı/tanrı"[1] teriminin Japonca çevirisi olması nedeniyle kullanımını tanımlamak da zordur.

  • "İnsanlar bir tanrı (kami-sama) tarafından yaratılmış bir şey mi? İnsanlar, insanlar tarafından yaratılmış bir şey mi?" - Rei, 14. bölümde
  • "Eva-01 artık gerçekten yaşayan bir tanrının vücut bulmuş hali, bu hiç iyi değil! Bir tanrı yaratmaya[2] niyetimiz yok!" - Seele, 21. bölümde
  • "Hiç kimsenin ulaşamadığı Tanrı'ya giden yol..." - Gendo, 21. bölümde
  • "İnsanlar bir tanrı (kami-sama) buldular ve sevinç içinde onu kendilerine ait yapmaya çalıştılar." - Ritsuko, 23. bölümde
  • "Gendo Ikari bir tanrının gücünü elde etmek istiyor." - Seele, 24. bölümde
  • "...insanlara, tanrı(lar)a ve tüm canlılara "ölüm"de katıl." - Seele, 25'. bölümde
  • "Eva-01 gerçek bir tanrı oldu." - Fuyutsuki, 26'. bölümde

Ayrıca, tanrı kelimesi Gizli Bilgilerde birkaç kez görünür. Kullanımları da burada belirtilebilir.

Yahudi-Hıristiyanlıkla ilgili olarak, "Tanrı" terimi, tanrı Yahweh'i ifade eder. Evangelion kanonu, "Yaşam Meyvesi" ve "Bilgi Meyvesi" ve "Havariler"in varlığı gibi bağlam içinde genellikle Yahudi-Hıristiyan hikayelerini kullanır. Çok sayıda referans var, ancak bu konuyu özetlemek için, "Tanrı" teriminin çoğu kullanımının bu özel tanrıya atıfta bulunduğunu ve diğer dinlerle karıştırılmaması gerektiğini varsayalım.

Evangelion 3.0'da Misato, AAA Wunder'ı "tanrıları öldürme gücüne" sahip olarak ifade eder. Bu muhtemelen bir Japon tarafından çoğul kullanımının büyük olasılıkla Şintoizme atıfta bulunacağı gerekçesiyle Şintoizme bir göndermedir. Bu, AAA Wunder'ın "umudun sembolü" olarak adlandırılması ve geminin korunmasının Wille için önemli olması durumunda daha da ileri sürülmektedir. Misato inançlı bir insan olsun ya da olmasın, durumun böyle olması olası değildir. Bununla birlikte, bu ima, büyük ölçüde abartılı ve muhtemelen sadece bir mecazdır.

Referanslar

  1. Belli bir tanrıdan bahsedilmediği zaman "T" harfi küçük yazılır.
  2. İngilizce orijinalinde "somutlaştırma, somut bir şeye dönüştürme" kelimesi kullanılmıştır.Bu makale hoş olmayan "Eksik" adını taşıyor. Bu kötü bir şey. Her yerde NGE hayranlarına harika bir hizmet sunun!