tr:Pribnow Kutusu

From EvaWiki
Jump to: navigation, search

Pribnow kutusu, üssün Sigma Birimi bölgesinde bulunan Nerv HQ'nun içindeki bir test tesisidir. Evangelion Simülasyon gövdelerinin ve onlarla test yapmak için kontrol merkezinin bulunduğu yerdir. 13. bölümde, Havari Ireul, Pribnow kutusuna yakın zamanda yerleştirilmiş kontamine bir panel ("87. protein duvarı") aracılığıyla Nerv HQ'ya sızar ve simülasyon gövdeleri de dahil olmak üzere tüm alanı enfekte etmeye devam eder. Pribnow kutusu boşaltıldıktan sonra Havari, bulaştığı sistemleri Magi süper bilgisayarlarına bağlanmak ve onları hacklemek için kullanır.

Notlar

  • "Pribnow kutusu", prokaryot DNA'sında, RNA polimerazın bağlanmasına ve ipliği RNA'ya kopyalamaya başlamasına neden olan promotör bölgesidir.