tr:Polizom

From EvaWiki
Jump to: navigation, search

Polizomlar, Evangelion Simülasyon bedenlerinin bulunduğu Pribnow kutusunun test tankında bulunan servis robotlarıdır. Her polizom bir lazerle donanmıştır ve normal olarak, simülasyon gövdelerini içeren testlere müdahale edebilecek temiz odadaki herhangi bir kontaminasyonu ortadan kaldırmakla görevli görünmektedirler. 13. bölümde, Pribnow kutusuna ve simülasyon vücutlarına bulaşann Havari Ireul ile savaşmaya çalışmak için kullanılırlar, ancak Ireul bir AT Alanına sahip olduğu için lazerlerinin hiçbir onun üzerinde etkisi yoktur.

Notlar

  • Bir "polizom", mRNA'yı (DNA'dan oluşturulan) proteinlere çeviren bir ribozom kümesi için genetik terimdir.