tr:Teori ve Analiz: Rei'nin Gendo'yla İlişkisi

From EvaWiki
Jump to: navigation, search

Genel Bakış

Rei Ayanami'nin Gendo ile ilişkisi tam olarak anlaşılmamıştır ve animede ortaya çıkan birkaç parça bilgiye bağlı olarak oldukça spekülatif kalmaktadır. Rei'nin serinin başındaki sarsılmaz sadakatinden, en sonunda Shinji için onu terk etmeye başladığı ve bunun sonuçları olduğu bilinmektedir.

Gendo ve Çocuk Rei

21. bölümde Rei, belki dört yaşında bir kız olarak görülür ve ona Gendo eşlik eder. Rei'nin bu enkarnasyonu, 2015'te görülen Rei'den çok daha belirgin bir şekilde Yui Ikari'ye benziyor. Rei, Naoko'ya Gendo hakkındaki gerçeği söylediğinde, sessiz ve oldukça kusursuz dört yaşındaki bir alaycı küçük canavara dönüşüyor. Gendo'nun artık ona gerçekten ihtiyacı olmadığını söyledi ve ona "yaşlı cadı" dedi. Öfkelenen ve duygularını tamamen yitiren Naoko, orijinal Rei'yi ölümüne boğdu ve yaptığı şeyden dehşete düşerek hemen ardından kendini öldürdü.

Gendo'nun kendine has duygusuzluğuyla, Rei 1'i Naoko'nun hislerini gerçekle ezmek için mi gönderdiği, yoksa Rei 1'in Naoko'ya kendi iyiliği için gerçek duygularını mı söylediği belirsizdir, ancak Rei 1, Naoko ile alay ediyor ya da en azından ona gerçeği söylemekten mutlu görünüyor. Ruhu Eva-00'a yerleştirilmeden önce Naoko'ya karşı Rei 1'in öfkesinin oluşması, Eva-00'ın davranışının belirli yönlerini, yani çılgına döndüğünde Ritsuko'nun peşinden gitme eğilimini açıklayabilir.

Rei 1, bilerek Naoko'ya karşı nefret hissediyor olsaydı, Eva-00'ın yerleşik ruhu olarak, onu öldüren kişinin kızı ve Naoko ile ilişkilendirmiş olabileceği Ritsuko'dan intikam almak istemesi olasıdır. Ayrıca, E Projesi'nin baş bilimcisi olarak, muhtemelen Ritsuko'yu ruhunu bir Eva'ya yerleştirdiği için suçladı. Rei 2'yi kendisinin bir parçası olmadığı için reddetmiş olabilir veya Rei 2'nin zihninde tiksindirici bir şey bulduğu için Shinji'yi içeride tutmaya çalışmış olabilir, (muhtemelen, Ritsuko'nun dediği gibi, onu özümsemek için) çünkü onu Gendo ile karıştırmış olabilir. Rei 2'nin Gendo'yu, 23. bölümde Eva-00 patlamasından hemen önce görmesi, her iki Rei klonunun da paylaştığı Gendo'ya olan hislerinden kaynaklanıyor olabilir.

Rei 2

Rei 2, belki de Rei klonlarından Gendo'ya en sadık olanıdır ve Gendo, bir keresinde Rei'ye olan duygularını, gidip onu aşırı ısınmış giriş kapsülünden kişisel olarak kurtararak ve bu süreçte kendi ellerini yakarak gösterir.

Rei 3

Rei 2'den farklı olarak, Rei 3, Lilith'in tüm ruhuna sahip görünüyor ve muhtemelen Rei 1'in anılarına da sahip. Gendo'nun onu kullandığını ve kendi amaçları için tekrar kullanacağını daha iyi anlamış görünüyor ve böylece sadakatini onun yerine Shinji'ye yönlendiriyor.