FGC:Episode 15 Cut 243

From EvaWiki
Jump to: navigation, search


Screenshots Cut # Description/Dialogue Commentary

15 C243a.jpg

15 C243b.jpg

15 C243c.jpg

15 C243d.jpg

243

SHINJI:“Mr. Kaji!”

ASUKA:“What?! Mr. Kaji!”